Novice

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJA NA OBISKU

V sredo, 9. oktobra 2019, je našo šolo obiskala predstavnica Amnesty International Slovenija, Urška Breznik. Z dijaki 2. a, 2. b in 4. a je izvedla tri delavnice z naslovom Podnebne spremembe in človekove pravice. Dijaki so imeli priložnost kritično razmišljati, izražati svoja mnenja in izvedeti več o sami dobrodelni organizaciji, človekovih pravicah in podnebnih spremembah. Vsi se strinjamo, da se je o teh temah potrebno podučiti in se o njih pogovarjati, še bolj potrebno pa je aktivno delovati.

Krkine nagrade 2019

V petek, 13. 9. 2019, je v podjetju Krka, d. d., v Novem mestu potekala že 49. podelitev Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Letos se je prijavilo rekordno število skupin z zanimivimi raziskovalnimi nalogami - bilo jih je kar 49. Podelitve so se udeležile tudi dijakinje Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ki so šolo zastopale v dveh skupinah. Mentorica prve je bila Vojka Zupančič, univ. dipl. kem. Ajda Brkopec, Lara Redek Žnidaršič in Špela Grmovšek iz 4.

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek19. 8. 2019, med 9.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 20. 8. 2019 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.

 

Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe: