Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

 V letošnjem šolskem letu deluje Šolski sklad Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije v novi sestavi. Vodi ga Upravni odbor, katerega člani so:

 Zdravka Križman (predsednica)

Anica Možina (predstavnica šole)

Irena Avsenik (predstavnica šole)

Verica Klepec (predstavnica šole)

Tatjana Mavsar (predstavnica šole)

Primož Skubic (predstavnik staršev)

Janja Omahen (predstavnica staršev)

S pomočjo šolskega sklada  skušamo izboljšati pogoje za izobraževanje naših dijakov in dijakinj, omogočiti jim skušamo več kot samo najnujnejše, nuditi jim želimo višji standard pouka in nadstandardno opremo. V šoli bi jim radi uredili kotičke za učenje, sodelovalno delo, za druženje in sprostitev.

 Vsako leto s sredstvi šolskega sklada pomagamo tudi dijakom in dijakinjam naše šole z najšibkejšim socialno-ekonomskim statusom. Pomagamo jim pri plačilu stroškov, ki nastanejo pri izvajanju rednega in nadstandardnega vzgojno-izobraževalnega programa in tako omogočimo vsem enake možnosti vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces.

Pravila delovanja šolskega sklada omogočajo, da lahko starši šolskim skladom namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %).

To lahko storite na naslednja načina:

-        elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

-        osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu, ki ga posredujete pristojnemu finančnemu uradu. Obrazec najdete v prilogi.

Letos smo se odločili, da bomo denar za šolski sklad zbirali tudi z vašimi prostovoljnimi prispevki preko položnice, ki vam jo bo poslala šola.

Denarna sredstva bomo zbirali še:

-        z dobrodelnim bazarjem na naši šoli 6. 12. 2023,

-        s prodajo izdelkov naših dijakov ob različnih priložnostih,

-        z zbiranjem odpadnega papirja,

-        s pomočjo sponzorjev

-        iz drugih virov.

S SKUPNIMI MOČMI ZA DOBRO NAŠIH DIJAKOV!

 Predsednica Upravnega odbora:

 Zdravka Križman

   

V priponkah najdete Pravilnik o delovanju šolskega sklada na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ter Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada: