Vizija in vrednote šole

Vizija šole

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija bo postala uveljavljeno in uspešno regijsko učno, strokovno in razvojno središče, ki bo v sodelovanju s partnerji skrbelo za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje mladine ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z razvojem podeželja in mestnih okolij. 

Vrednote šole

 • odprta komunikacija med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • odgovornost,
 • strokovnost,
 • spoštovanje različnosti,
 • poštenost,
 • pripadnost,
 • ustvarjalnost in inovativnost,
 • znanje,
 • delavnost,
 • varovanje narave in okolja,
 • individualni pristop.