Učbeniški sklad

Učbeniški sklad 2023/2024

Dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije si lahko tudi v šolskem letu 2023/2024 izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Pogoj za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene izbranih učbenikov. Znesek se poravna s položnico, ki jo šola pošlje dijakom na dom.

Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če so učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, se zanje plača odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Bodoči dijaki 1. letnikov bodo vse informacije dobili ob vpisu.

Učbeniške komplete bodo dijaki prevzeli v knjižnici po razporedu prve dni novega šolskega leta.

 

Seznami učnih gradiv po programih:

 • Tehniška gimnazija
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik
 • Naravovarstveni tehnik
 • Gospodar na podeželju
 • Vrtnar
 • Cvetličar
 • Slaščičar
 • Mesar
 • Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI
 • Hortikulturni tehnik PTI
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi