VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je kot enota centra Grm Novo mesto zelo aktivna v projektu Vseživljenjsko izobraževanje. Sestavni del tega izobraževanja je izobraževanje po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, še posebej pa smo aktivni pri izvajanju različnih tečajev in usposabljanj, preko katerih si udeleženci lahko pridobijo potrdila, s katerimi izkazujejo usposobljenost za opravljanje različnih del, spretnosti in veščin. Potrdila lahko uporabljajo tudi v procesu pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali v procesu zaposlovanja.