Zaposleni

Ime in priimek zaposlenega

Neposredno vzgojno-izobraževalno delo

Elektronska pošta

France Absec   

strokovni moduli, kmetijstvo, ISS, praktični pouk, PUD

france.absec@grm-nm.si

Iztok Adamčič

športna vzgoja, razrednik

iztok.adamcic@grm-nm.si

Jože Avsec

zgodovina, aktivno državljanstvo joze.avsec@grm-nm.si

Irena Avsenik

svetovalna delavka

irena.avsenik@grm-nm.si

Andreja Bartolj Bele

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

andreja.bartolj.bele@grm-nm.si
Anita Beguš

svetovalna delavka

anita.begus@grm-nm.si
Urška Bratkovič

športna vzgoja

urska.bratkovic@grm-nm.si
Miha Cesar

praktični pouk, PUD

miha.cesar@grm-nm.si

Zvijezdana Cujnik

angleščina

zvijezdana.cujnik@grm-nm.si

Lidija Češek

laborantka

lidija.cesek@students.grm-nm.si

Barbara Činkole

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

barbara.cinkole@grm-nm.si

Marica Drmaž

praktični pouk, PUD, organizatorica PUD

marica.drmaz@grm-nm.si

Darinka Drmaž Lavrič

biologija

darinka.drmaz.lavric@grm-nm.si

Polonca Dvornik

spremljevalka za nudenje fizične pomoči gibalno oviranemu dijaku polonca.dvornik@grm-nm.si

Darja Francekovič

pomočnica ravnateljice, strokovni moduli

darja.francekovic@grm-nm.si

Nina Gerjevič

laborantka

nina.gerjevic@grm-nm.si

Sonja Golob

angleščina, razredničarka

sonja.golob@grm-nm.si

Anton Goršin

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

anton.gorsin@grm-nm.si

Jana Goršin Fabjan

biotehnologija, laboratorijske vaje, strokovni moduli

jana.gorsin.fabjan@grm-nm.si

Andreja Gril Novak

naravoslovje

andreja.gril.novak@grm-nm.si

Damjana Hosta

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

damjana.hosta@grm-nm.si

Marko Hrastelj

strokovni moduli, organizator praktičnega pouka in PUD-a

marko.hrastelj@grm-nm.si

Stanislava Hude

ISS, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

stanislava.hude@grm-nm.si

Božidar Hudoklin

praktični pouk, PUD

bozidar.hudoklin@grm-nm.si

Katja Ilc

matematika, razredničarka

katja.ilc@grm-nm.si

Franc Jarc

svetovalni delavec za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami, izvajalec dodatne strokovne pomoči

franc.jarc@grm-nm.si

Nina Jarc

geografija, strokovni moduli, aktivno državljanstvo, razredničarka

nina.jarc@grm-nm.si

Katja Junc

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, organizatorica PUD-a, razredničarka

katja.junc@grm-nm.si

Gregor Kastelic

slovenščina, razrednik

gregor.kastelic@grm-nm.si
Manca Kavšček

praktični pouk, PUD

manca.kavscek@grm-nm.si

Marjana Kos

ravnateljica

marjana.kos@grm-nm.si

Drago Košak

ISS, strokovni moduli, PUD

drago.kosak@grm-nm.si

Helena J. Košmerlj

praktični pouk, PUD, razredničarka

helena.j.kosmerlj@grm-nm.si
Jan Kozjek

praktični pouk, PUD

jan.kozjek@grm-nm.si

Martina Kralj

strokovni moduli

martina.kralj@grm-nm.si

Zdravka Križman

slovenščina, razredničarka

zdravka.krizman@grm-nm.si

Anja Krošelj

psihologija anja.kroselj@grm-nm.si

Peter Kuhar

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik

peter.kuhar@grm-nm.si

Irena Kurajić

biotehnologija, laboratorijske vaje, ISS

irena.kurajic@grm-nm.si

Renata Kus Pisek

zgodovina, družboslovje, aktivno državljanstvo, razredničarka

renata.kus.pisek@grm-nm.si
Andreja Legan

praktični pouk, PUD

andreja.legan@grm-nm.si

Tanja Loparec

svetovalna delavka, izvajalka dodatne strokovne pomoči

tanja.loparec@grm-nm.si

Jože Luštek

praktični pouk, PUD

joze.lustek@grm-nm.si

Matjaž Mavsar

praktični pouk, PUD

matjaz.mavsar@grm-nm.si

Tatjana Mavsar

slovenščina, razredničarka

tatjana.mavsar@grm-nm.si

Urška Mehle

slovenščina urska.mehle@grm-nm.si
Sanja Metelko spremljevalka za nudenje fizične pomoči gibalno oviranemu dijaku  
Maja Mlakar likovna umetnost, izvajalka dodatne strokovne pomoči maja.mlakar@grm-nm.si

Urška Mihelič

matematika, razredničarka

urska.mihelic@grm-nm.si
Irena Mostek informatika irena.mostek@grm-nm.si

Anica Možina

knjižničarka

anica.mozina@grm-nm.si

Sabina Nemanič

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

sabina.nemanic@grm-nm.si

Luka Novak

fizika

luka.novak@grm-nm.si

Urška Ogrinc

biologija, ISS

urska.ogrinc@grm-nm.si

Mateja Okleščen

kemija, strokovni moduli, praktični pouk, organizatorica PUD-a, razredničarka

mateja.oklescen@grm-nm.si

Anica Pezdirc

strokovni moduli

anica.pezdirc@grm-nm.si

Rebeka Pirnar

angleščina, razredničarka

rebeka.pirnar@grm-nm.si

Mateja Prus

ISS, laboratorijske vaje, strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

mateja.prus@grm-nm.si

Boštjan Punčuh

matematika, strokovni moduli

bostjan.puncuh@grm-nm.si

Alojz Rogelj

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

alojz.rogelj@grm-nm.si

Nataša Sovič Kirm

nemščina

natasa.sovic.kirm@grm-nm.si
Sara Strajnar

angleščina, slovenščina

sara.strajnar@grm-nm.si

Damir Škerl

športna vzgoja, razrednik

damir.skerl@grm-nm.si

Gabrijela Šturm

slovenščina, razredničarka

gabrijela.sturm@grm-nm.si
Katarina Teršar Zalar

športna vzgoja

katarina.tersar.zalar@grm-nm.si
Damjana Trbanc

praktični pouk, PUD

damjana.trbanc@grm-nm.si

Urška Trobec

strokovni moduli, praktični pouk, PUD

urska.trobec@grm-nm.si

Matjaž Turk

praktični pouk, PUD

matjaz.turk@grm-nm.si

Mitja Turk

zgodovina, družboslovje, aktivno državljanstvo razrednik

mitja.turk@grm-nm.si

Jerneja Ucman              

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razredničarka

jerneja.ucman@grm-nm.si

Neva Vrčko Novak

slovenščina, sociologija, aktivno državljanstvo, razredničarka

neva.vrcko.novak@grm-nm.si

Mojca Vrečer

matematika, razredničarka

mojca.vrecer@grm-nm.si

Matej Zobec

strokovni moduli, praktični pouk, PUD, razrednik

matej.zobec@grm-nm.si

Andrej Zoran

športna vzgoja, razrednik

andrej.zoran@grm-nm.si
Matej Zore

praktični pouk, PUD

matej.zore@grm-nm.si

Vojka Zupančič

kemija, laboratorijske vaje, razredničarka

vojka.zupancic@grm-nm.si

Zaposleni opravljajo tudi ostale naloge, ki se pojavljajo med letom po nalogu nadrejenih in so opredeljene v iLDN.