Novice

HOJA JE POT DO ZDRAVJA

V času epidemije smo vsi postali še bolj osveščeni, kako pomembno je gojiti zdrav življenjski slog. Na naši šoli se zato intenzivno posvečamo zdravi prehrani, vsakodnevnemu gibanju in soočanju s stresom. Gibalne strategije so postale del pouka pri različnih predmetih. Z dijaki preizkušamo različne sprostitvene tehnike. Pogovarjamo se o zdravi prehrani in spoštljivemu odnosu do surovin. Pri razrednih urah obravnavamo razne tematike, kot so kajenje, sladke pijače, odvisnost od digitalne tehnologije, joga, kako čim bolj uspešno organizirati razvrstiti svoje obveznosti ipd.

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med dijaki Grma Novo mesto

16. in 17. septembra ter 23. in 24 septembra 2021 je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala aktivnost za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Aktivnost je potekala po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP). V okviru aktivnosti so dijaki 3. letnika biotehniške gimnazije reševali Podjetniški izziv Dolenjske, ki ga je pripravil razvojni center Novo mesto. Poleg dijakov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije so se aktivnosti na daljavo udeležili tudi dijaki Gimnazije Novo mesto. 

Dijaki naravovarstva ustvarjali zelene mandale

Dijaki naravovarstva se v sklopu modula vodenje v naravi srečajo tudi z gozdno pedagogiko. Tokrat so ustvarjali zelene mandale. Izdelava in nato opazovanje mandal nas pomirja in dviga našo zavest. V mandali je poudarjena sredina, ki predstavlja ljubezen, resnico, harmonijo in mir. Že od nekdaj je bila glavni simbol za osredotočenje, meditacijo, sprostitev, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.

 

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

 

Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek16. 8. 2021, med 9.00 in 14.00, v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih, ge. Darje Francekovič, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka, 17. 8. 2021, dalje na elektronskem naslovu, darja.francekovic@grm-nm.si in telefonski številki 07 39 34 728 ali 031 744 392.

 

Uspešna generacija maturantov splošne mature na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

Podelitev spričeval splošne mature
Utrinek s podelitve spričeval SM
Dijaki, ki so uspešno sodelovali pri promociji šole
Dijaka, ki sta vestno zastopala Svet Zavoda šole
 Skupinska fotografija maturantov z razredničarko
 Skupinska fotografija maturantov z ravnateljico in učitelji

 

ČESTITAMO MATURANTOM SPLOŠNE MATURE ZA LEP USPEH!

Uspešna generacija maturantov splošne mature na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

 

Danes, 12. 7. 2021, je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala slovesna podelitev spričeval maturantom biotehniške gimnazije. Splošno maturo je opravljalo 26 letošnjih dijakov, ki so dosegli 92,3 % uspeh. 10 dijakov je, ob poklicni maturi, tudi uspešno opravilo 5. predmet.

Diamantna maturantka in dva zlata maturanta

Slovesna podelitev spričeval maturantom poklicne mature
Utrinek s slovesne podelitve spričeval maturantom poklicne mature
 Diamantna maturantka Stela Podržaj z ravnateljico Vido Hlebec
Diamantna maturantka Stela Podržaj ter zlata maturanta Jan Arh in Manca Mladkovič z ravnateljico Vido Hlebec
 Najboljše maturantke in najboljši maturant z ravnateljico Vido Hlebec
Maturantke in maturanti programa kmetijsko-podjetniški tehnik - 4. c
 Maturantke in maturanti programa naravovarstveni tehnik - 4. d
Maturantke in maturanti PTI programa kmetijsko-podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik - 5. a in 5. b

ČESTITAMO MATURANTOM POKLICNE MATURE ZA LEP USPEH!

Diamantna maturantka in dva zlata maturanta

 

Danes, 7. 7. 2021, je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala slovesna podelitev spričeval maturantom poklicne mature, ki so zaključili šolanje v programih kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik PTI in hortikulturni tehnik PTI. Poklicno maturo je opravljalo 69 letošnjih dijakov, ki so bili zelo uspešni.

Projekt PODVIG v šolskem letu 2020/2021

Dijaki na Grmu Novo mesto smo USTVARJALNI, IMAMO VIZIJO, RAZMIŠLJAMO ETIČNO IN TRAJNOSTNO, ZNAMO DELATI Z VIRI, MED SEBOJ SODELUJEMO, SMO KRITIČNI MISLECI, PREPOZNAMO PRILOŽNOSTI, VERJAMEMO VASE …

Na biotehniški gimnaziji preko projekta PODVIG krepimo kompetence podjetnosti pri naših dijakih. V priloženi datoteki si poglejte nekaj primerov, ki so nastali pri različnih predmetih v okviru pouka, medpredmetnih povezav, projektnega dela, OIV …