Novice

Obvestilo - Izobraževanje na daljavo

Spoštovani dijaki, starši oz. skrbniki.

Glede na zadnjo okrožnico, ki so jo poslali z MIZŠ, vas obveščamo, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, do 29. 3. 2020 oziroma do preklica, šola zaprta in bo potekalo izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo je zahtevnejše za dijake, saj zahteva veliko samodiscipline, zato dijakom priporočamo, da se dobro organizirate in delate po navodilih učiteljev.
Šola je v tem času zaprta, učitelji pa smo dosegljivi preko e-asistenta ali spletnih učilnic.

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI V ČASU KORONAVIRUSA

 

1. NAMEN

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva širjenja koronavirusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost. Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja:

RAZPIS 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol

PRIJAZNO POVABILO MENTORJEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKIH ŠOL:

V organizacijskem odboru za pripravo 6. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov biotehniških šol smo pripravili nov razpis.

Letošnje tekmovanje nosi naslov »»UŽITNE DIVJE RASTLINE NAŠIH TRAVNIKOV IN GOZDOV«« in se povezuje z vsebinami projekta LIFE NATURAVIVA, ki promovira biodiverziteto. GRM NM je partner tega projekta in zato smo se v Konzorciju biotehniških šol tudi odločili, da bo tekmovanje tokrat potekalo v Novem mestu, in sicer v petek, 17.4.2020.