Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

4. in 5.  ter 11. in 12. oktobra 2019 je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala aktivnost programa  ZUIP (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti). Poleg dijakov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, so se na dejavnosti priključile še Osnovna šola Šmihel, Osnovna šola Brusnice in Osnovna šola Žužemberk. V štirih delovnih dneh so dijaki in učenci omenjenih šol na podjetniški način po Canvas poslovnem modelu reševali podjetniški izziv, ki ga je pripravil Razvojni center Novo mesto. Za izziv so morali udeleženci oživiti propadajoče stavbe v Žužemberku in jih ponovno vrniti v uporabo.

Program projekta ZUIP je bil sestavljen iz timskih iger in timskega dela, z izpeljavo poslovne ideje na terenu (Žužemberk), z izdelavo prototipov ter predstavitvijo ideje pred komisijo.

Za najboljšo idejo Pustolovski park je zmagala Ekipa, da te skipa iz Osnovne šole Žužemberk.