Tekmovanje Etnoloških in kulinaričnih značilnosti Slovenije

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije 7. maja 2021 v Hiši kulinarike ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov organiziral že 23. državno tekmovanje Etnoloških in kulinaričnih značilnosti Slovenije. Letošnja tema je bila »Socializem skozi želodec«. Njen namen je bil, da bi tekmovalci raziskali jedi, ki so bile v socializmu najbolj popularne, in dejavnike, ki so vplivali na pojavnost in prepoznavnost le-teh. 

Na tekmovanju so sodelovali dijaki in dijakinje srednjih šol ter študentje in študentke višjih strokovnih šol kmetijske, gostinske in turistične, živilske ter biotehniške smeri. Vsebina tekmovanja je obsegala pisni del naloge, predstavitev oz. zagovor in praktični del, kjer tekmovalci pripravijo omizje z jedmi.

Vse naloge je pregledala in ocenila strokovna komisija. Ta je bila v sestavi doc. dr. Stojana Kostanjevca, ki je bil predsednik komisije (Pedagoška fakulteta UL), mag. Marlene Skvarča (Biotehniška fakulteta UL) in doc. dr. Mateje Habinc (Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo UL).

Kljub oviram, ki so posledica dela in raziskovanja na daljavo,so se tekmovanja udeležile tri ekipe iz srednjih šol ter dve iz višje šole. 1. mesto v kategoriji srednjih šol je dosegel dijak Blaž Oblak s Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Njegova raziskovalna naloga je imela naslov Od prosjače do pice in je nastala pod mentorstvom Damjane Hosta. Blaž Oblak, dijak 3. letnika programa naravovarstveni tehnik, jesvojo nalogo zagovarjal suvereno in prepričljivo. Največ občudovanja pa je dobila njegova melisina potica, ki jo je Blaž sam pripravil. 
3. mesto so z nalogo Sprehod po kulinarični preteklosti Jugoslavije dosegle dijakinje 3. letnika programa kmetijsko-podjetniški tehnik s Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. To so Tina Hribar, Karmen Šterbenc in Anita Zavrl. Njihova mentorica je bila Janja Klemenčič. 

V kategoriji višjih šol so slavile študentke iz Višje strokovne šole Maribor, in sicer z raziskovalno nalogo Recikliranje spominov.