STROKOVNA EKSKURZIJA V REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI LJUBLJANA

V petek, 15. 11. 2019, smo združili moči dijaki tretjega letnika biotehniške gimnazije in študentje 2. letnika naravovarstva. V RCERU Ljubljana smo si ogledali najsodobnejši obrat za ločevanje in predelavo odpadkov v Evropi. Na lastne oči smo se lahko prepričali, kako iz mešanih odpadkov izločijo vse še uporabne surovine. Tako gre na koncu samo še nekaj odstotkov pripeljanih odpadkov na odlagališče - namesto večine, kot se je to dogajalo še nedolgo nazaj. RCERO Ljubljana je res odličen primer krožnega gospodarjenja z odpadki in živi dokaz za to, da se da, če se hoče!