STROKOVNA EKSKURZIJA NA GORJANCE

Novo mesto, 19. 9. 2019 - 50 dijakov Kmetijske šole Grm je včeraj obiskalo Gorjance.

V sredo, 18. 9. 2019, smo se dijaki 2. c, d in e (naravovarstveni tehnik in kmetijsko-podjetniški tehnik) z avtobusom odpravili na Gorjance. Avtobus nam je ustavil pri točki Krvavi kamen. To je v resnici kamniti osamelec, okoli katerega krožijo različne legende. Naša naslednja postaja je bila izvir studenca Gospodična, kjer smo vzeli vzorce vode, da ga bomo analizirali v šoli. Sledila je vrnitev do planinske koče Dom pri Miklavžu, kjer smo pomalicali. Po malici smo pot nadaljevali do oglarske kope, ki jo člani Društva oglarjev Slovenije na Gorjancih tradicionalno prižgejo vsako leto v mesecu septembru. Tam smo se razdelil v dve skupini. Prva skupina je z vodičko odšla po gozdni učni poti, kjer smo opazovali tamkajšnje rastje in sestavo tal. Za šolske učne namene smo v tej skupini nabrali tudi nekaj vzorcev prsti, ki nam bodo služili za preučevanje v šolskem laboratoriju. Druga skupina je poslušala izčrpno predavanje o oglarski kopi. Po dobri uri sta se skupini zamenjali. Po končanih aktivnostih smo se vrnili h Krvavemu kamnu, kjer nas je čakal avtobus in nas odpeljal nazaj na šolo. Tako se je naša poučna ekskurzija zaključila.

Dijaki 2. d in e