Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med dijaki Grma Novo mesto 

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med dijaki Grma Novo mesto 

29. in 30. septembra ter 6. oktobra 2022 je na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekala aktivnost za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Aktivnost je potekala po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP). V okviru aktivnosti so dijaki 3. letnika naše biotehniške gimnazije in njihovi vrstniki iz drugih novomeških srednjih šol reševali že 13. Podjetniški izziv Dolenjske, ki ga je pripravil razvojni center Novo mesto. Tema letošnjega izziva je bila (Ne)Odvisni od energije?. V okviru izziva so dijaki raziskali energetsko učinkovitost matičnih šol ter poiskali rešitve, kako zmanjšati porabo energije po šolah. 

Aktivnost ZUIP spodbuja timsko delo reševanja problema, raziskave trga, izdelave prototipa in predstavitve ideje pred komisijo. Komisijo sta sestavljala ga. Tamara Strnad iz Razvojnega centra Novo mesto in g. Damjan Šumak, predstavnik podjetja ENSI d.o.o.. 

Ekipe šol so pred komisijo predstavile naslednje ideje izziva (Ne)Odvisni od energije: 

  • Od gnoja do energije (ekipa Grm – Penta A) 
  • Osvetljava šole (ekipa Grm – Team) 
  • Črpalka za podtalnico (ekipa Grm – Jing) 
  • Fotovoltaične celice (ekipa Grm – Jang) 
  • Energetske plošče (ekipa EŠ NM – L.A.K.) 
  • Energetika (ekipa EŠ NM – Činga) 

Vse ekipe so se svojimi predstavitvami odlično odrezale.  

Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 

Aktivnost sta koordinirala Mateja Prus in Mitja Turk