SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE (23. 4. 2021)

Na naši šoli smo se lotili aktivnosti kako opozoriti na problematiko zavržene hrane na različne načine. Začeli smo že v ponedeljek, 19. 4. 2021, tako da smo pričeli s tehtanjem zavržene hrane. S tem smo ponovili dejavnost, ki smo jo izvedli že oktobra ob svetovnem dnevu hrane.

Dijaki prvega letnika programa pomočnik v biotehniki in oskrbi so po skupinah izdelali plakat, s katerim smo v šolski jedilnici opozorili tudi ostale dijake. Tako je imela ena skupina nalogo, da je poiskala recepte, s katerimi se lahko porabi ostanke hrane, druga je iskala podatke o količini zavržene hrane v Sloveniji ter tretja različne načine kako izkazati večje spoštovanje do hrane.

  #danbrezzavrzenehrane #ekosola #HranaNiZaTjavedan