RAZPORED IZPITOV - jesenski izpitni rok 2022

RAZPORED IZPITOV - jesenski izpitni rok 2022

 

Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Datum:  16. 8. 2022, 7.30

Prostor:  ZGO

Komisija: D. Francekovič, M. Hrastelj, I. Adamčič

 

Predmet:  NEMŠČINA - pisno

Datum:  17. 8. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: J. Cerovšek

 

Predmet:  NEMŠČINA - ustno

Datum:  17. 8. 2022, 10.00

Prostor:  MA2

Komisija: N. Sovič Kirm, J. Cerovšek, M. Turk

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Datum:  17. 8. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: J. Cerovšek

 

Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno

Datum:  17. 8. 2022, 10.00

Prostor:  ZGO

Komisija: R. Pirnar, A. Divjak, V. Zupančič

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Datum:  17. 8. 2022, 7.30

Prostor: ZGO

Nadzorni učitelj: J. Cerovšek

 

Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno

Datum:  17. 8. 2022, 10.00

Prostor:  MA1

Komisija: T. Mavsar, N. Vrčko Novak, D. Škerl

 

Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Datum:  17. 8. 2022, 10.00

Prostor:  IP

Komisija: A. Rogelj, A. Goršin, M. Hrastelj

 

Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA

Datum:  17. 8. 2022, 7.30

Prostor:  SJV

Komisija: A. Bartolj Bele, B. Punčuh, M. Prus

 

Modul:  SUROVINE V PEKARSTVU IN SLAŠČIČARSTVU

Datum:  17. 8. 2022, 10.00

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

Modul:  DEKORACIJE V SLAŠČIČARSTVU

Datum:  17. 8. 2022, 10.30

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

Datum:  17. 8. 2022, 11.00

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

Predmet: ZGODOVINA

Datum:  18. 8. 2022, 7.30

Prostor:  ZGO

Komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, I. Adamčič

 

Predmet: DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

Datum:  18. 8. 2022, 8.00

Prostor:  ZGO

Komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, I. Adamčič

 

Modul:  OSKRBA ŽIVALI

Datum:  18. 8. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, N. Sovič Kirm

 

Modul:  OSKRBA KONJ IN UČENJE JAHANJA

Datum:  18. 8. 2022, 8.00

Prostor:  MA1

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, N. Sovič Kirm

 

Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Datum:  18. 8. 2022, 9.00

Prostor:  MA1

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, N. Sovič Kirm

 

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (1. a, 1. d, 1. g, 2. a, 2. b, 3. b)

Datum:  19. 8. 2022, 7.30

Prostor: MA2

Nadzorni učitelj: K. Ilc

 

Predmet:  MATEMATIKA - ustno

Datum:  19. 8. 2022, 10.00

Prostor:  MA2

Komisija: U. Mihelič, K. Ilc, M. Okleščen

 

Predmet:  MATEMATIKA – pisno (1. c, 1. ef, 2. c, 2. g, 3. c, 4. c, 5. ab)

Datum:  19. 8. 2022, 7.30

Prostor: MA1

Nadzorni učitelj: B. Punčuh

 

Predmet:  MATEMATIKA - ustno

Datum:  19. 8. 2022, 10.00

Prostor: MA1

Komisija: M. Vrečer, B. Punčuh (K. Ilc), I. Adamčič

 

Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Datum:  19. 8. 2022, 7.30

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, V. Zupančič

 

Predmet: KEMIJA

Datum:  22. 8. 2022, 7.30

Prostor:  MA2

Komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, U. Ogrinc

 

Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI

Datum:  22. 8. 2022, 7.30

Prostor:  MA1

Komisija: J. Medle, Z. Križman, N. Vrčko Novak

 

Modul:  REJA ŽIVALI

Datum:  22. 8. 2022, 7.30

Prostor:  ZGO

Komisija: M. Zobec, U. Trobec, A. Divjak

 

Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Datum:  22. 8. 2022, 11.00

Prostor:  ZGO

Komisija: B. Punčuh, B. Činkole, A. Divjak

 

Modul:  NARAVOSLOVJE

Datum:  22. 8. 2022, 12.00

Prostor:  ZGO

Komisija: B. Činkole, M. Okleščen, B. Punčuh

 

Modul:  TRAJNO PECIVO

Datum:  23. 8. 2022, 7.30

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, A. Zoran

 

Modul:  SLADICE

Datum:  25. 8. 2022, 7.30

Prostor:  SJV

Komisija: S. Hude, D. Košak, B. Punčuh

 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, INTERESNE DEJAVNOSTI, PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 19. 8. 2022, do 8.00 ure, nosilcu dejavnosti oz. organizatorjem PUD-a.