Projekt PODVIG v šolskem letu 2020/2021

Dijaki na Grmu Novo mesto smo USTVARJALNI, IMAMO VIZIJO, RAZMIŠLJAMO ETIČNO IN TRAJNOSTNO, ZNAMO DELATI Z VIRI, MED SEBOJ SODELUJEMO, SMO KRITIČNI MISLECI, PREPOZNAMO PRILOŽNOSTI, VERJAMEMO VASE …

Na biotehniški gimnaziji preko projekta PODVIG krepimo kompetence podjetnosti pri naših dijakih. V priloženi datoteki si poglejte nekaj primerov, ki so nastali pri različnih predmetih v okviru pouka, medpredmetnih povezav, projektnega dela, OIV …