Obiskali smo Živalski vrt Ljubljana

V četrtek, 10. 10. 2019, so se dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, program pomočnik v biotehniki in oskrbi, v okviru predmeta oskrba živali, odpravili na strokovno ekskurzijo v ljubljanski živalski vrt. Obisk Živalskega vrta Ljubljana je bil pripravljen po programu. Najprej so si dijaki ogledali predstavitev in trening morskega leva ter se srečali in pogovorili z njegovim oskrbnikom. Ogledali so si veterinarsko ambulanto in kuhinjo, kjer pripravljajo obroke za živali. Imeli pa so tudi učno uro rokovanja z malimi divjinskimi udomačenimi živalmi, s poudarkom odnosa do njih. Na koncu je sledil še samostojni ogled preostanka živalskega vrta.

Matej Zobec, učitelj strokovnih modulov