OBIŠČITE NAS V ŽIVO!

V času po informativnih dnevih Vam ponujamo možnost, da našo šolo obiščete še individualno ter zares začutite njen utrip in …

  • pridobite informacije o programih;
  • si ogledate šolo, njeno okolico in šolsko posestvo;
  • se pogovorite s profesorji, dijaki in šolsko svetovalno službo.

KONTAKT:

Irena Avsenik (07 39 34 718)
irena.avsenik@guest.arnes.si

Anica Možina (07 39 34 717)
anica.mozina@guest.arnes.si