Krkine nagrade 2019

V petek, 13. 9. 2019, je v podjetju Krka, d. d., v Novem mestu potekala že 49. podelitev Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Letos se je prijavilo rekordno število skupin z zanimivimi raziskovalnimi nalogami - bilo jih je kar 49. Podelitve so se udeležile tudi dijakinje Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ki so šolo zastopale v dveh skupinah. Mentorica prve je bila Vojka Zupančič, univ. dipl. kem. Ajda Brkopec, Lara Redek Žnidaršič in Špela Grmovšek iz 4. a so za svoje delo z naslovom »Vpliv uporabe različnih topil na ekstrakcijo kurkuminoidov in njihovo antimikrobno delovanje na bakterijo Staphylococcus aureus« prejele Krkino nagrado. Ana Bele, Špela Peterle in Elara Udvanc iz 4. b pa so dobile Krkino priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom »Raziskovanje vpliva kočevske bele jelke (Abies alba Mill.) na stanje mladostniške kože« pod mentorstvom Irene Kurajić, univ. dipl. inž. kmet.

Na prireditvi je 15 raziskovalnih skupin predstavilo nagrajene raziskovalne naloge, po tem pa odgovorilo še na številna vprašanja s strani radovednega občinstva. Sledila je slavnostna podelitev nagrad in priznanj, na koncu pa še ogled novega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, tako imenovanega Notola 2. Verjamemo, da bo dan, ki smo ga mladi raziskovalci in mentorji preživeli v Krki, vsem ostal v zares lepem spominu.

 

Besedilo: Irena Kurajić

Vir fotografije: Arhiv Krke, d. d., Novo mesto