HOJA JE POT DO ZDRAVJA

V času epidemije smo vsi postali še bolj osveščeni, kako pomembno je gojiti zdrav življenjski slog. Na šoli se zato intenzivno posvečamo zdravi prehrani, vsakodnevnemu gibanju in soočanju s stresom. Gibalne strategije so postale del pouka pri različnih predmetih. Z dijaki preizkušamo različne sprostitvene tehnike. Pogovarjamo se o zdravi prehrani in spoštljivemu odnosu do surovin. Pri razrednih urah obravnavamo razne tematike, kot so kajenje, sladke pijače, odvisnost od digitalne tehnologije, joga, kako čim bolj uspešno organizirati razvrstiti svoje obveznosti ipd.

15. oktobra obeležujemo svetovni dan hoje. Hoja je najbolj naravna oblika gibanja in prvo dejanje malega človeka, otroka. Njegov mali svet se s prvimi samostojnimi koraki poveča, odkrije veliko več stvari in se začne zares hitro razvijati. Ni prav, da jo v kasnejših obdobjih našega življenja pogosto jemljemo za samoumevno.

Da je hoja pot do zdravja, smo v petek ugotovili v 3. b naše biotehniške gimnazije. Primerna je za mlade in starejše, zanjo ne potrebujemo dragih rekvizitov ali opreme, omogoča prijetno druženje in je zastonj. Pomembno je, da uporabimo pravi tempo. Hodili naj bi tako hitro, da »še lahko klepetamo, a ne moremo peti«. Dobro fizično in psihično počutje bomo dosegli že s pol ure hoje na dan, vsaj petkrat na teden. S tem bomo vplivali na boljše delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov, krvnega obtoka. Izboljšali bomo telesno zmogljivost in učinkovitost pri naših ostalih dejavnostih; sprostili bomo stres, napetosti in boljše spali. Hoja nas varuje pred možgansko kapjo, sladkorno boleznijo, osteoporozo itd. V uri hoje pa porabimo toliko kalorij, da si lahko brez slabe vesti po sprehodu privoščimo žemljo.

Glede na obravnavo poglavja Metodologija v družboslovju pri predmetu sociologija smo v duhu dneva hoje postavili raziskovalno vprašanje, kako priljubljena je ta aktivnost med dijaki njihovega razreda, in hipotezo. Dijaki predvidevajo, da je hoja v razredu precej priljubljena. V parih so oblikovali nabor različnih tipov anketnih vprašanj, na podlagi katerih bomo v prihodnjem tednu izbirali rezultate, jih analizirali in potrdili ali ovrgli našo hipotezo.

Neva Vrčko Novak