Župan na sprejemu gostil zlate maturante

Županov sprejem zlatih maturantov. Naša letošnja zlata maturantka na splošni maturi je Ana Zalokar.