ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNA POKLICA MESAR IN SLAŠČIČAR!

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNA POKLICA MESAR IN SLAŠČIČAR!

SLAŠČIČAR in MESAR sta poklica, za katera izobražujemo na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji in spadata v nabor deficitarnih poklicev. Razpis za ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE je že objavljen. 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

  Navajamo nekaj osnovnih informacij. 

  • Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 (323. javni razpis). 
  • Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022. 
  • Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, na višino plačila dohodnine, dijak pa lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice … 
  • Višina štipendije: mesečno 102,40 EUR. 

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr 

Vabljeni k udeležbi!