Tehniška gimnazija

Biotehniška gimnazija

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023

 

1. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612718763

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019

9789610209751

DZS

20,90

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije, II. Izdaja

9789616746861

JUTRO

14,50

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 1 NEU, zbirka nalog za nemščino

9789612455309

MKT

14,10

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino (za 2 leti)

9783190016907

MKT

21,10

BIO

S. Pevec: BIOLOGIJA, laboratorijsko delo (za 4 leta)

9788634121070

DZS

8,50

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek (za 4 leta)

9789617070309

MODRIJAN

25,00

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja (za 4 leta)

9780194529150

MKT

37,50

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja (za 4 leta)

9780194539685

MKT

23,50

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 1, berilo

9788634124880

DZS

 

MAT

A. Mohorčič et al.: VEGA 1, E-učbenik (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik

9789617070354

MODRIJAN

3,00

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, Biologija celice in genetika za gimnazije, učbenik

9789612711269, 9789612713829

ROKUS-KLETT

8,00

BIO

J. Drašler et al.: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo

9788634121063

DZS

 

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik

9789616746236

JUTRO

 

FIZ

R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV, Fizika za srednješolce 1, učbenik

9788634118605

DZS

 

ZGO

dr. A. Cedilnik et al.: ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik

9789610150640

MKZ

6,00

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

LUM

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik

9789610201786

DZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina, M. Bavdek, M. Poznanovič: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612719333

ROKUS-KLETT

25,90

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek

9789617070309

MODRIJAN

25,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

9789616746205

JUTRO

14,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019

9789610209768

DZS

20,90

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 2, zbirka nalog za nemščino

9789612453671

MKT

14,10

ANG

M. Caltran, S. Hiti, B. Peklaj: ČIST SIMPL. Angleščina, maturitetne teme

9789612099879

ROKUS-KLETT

12,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja (imate)

9780194529150

MKT

 

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja (imate)

9780194539685

MKT

 

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino (imate)

9783190016907

MKT

 

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019 (imate)

9789610209751

DZS

 

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 2, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 2, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 2. letnik, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

P. Stušek, A. Podobnik: BIOLOGIJA, Celica, učbenik za splošne gimnazije

 

DZS

 

BIO

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik

9789612713027

ROKUS-KLETT

6,00

GEO

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik

9789616357944

MODRIJAN

 

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 2, berilo

 

DZS

 

MAT

D. Ivanec et al.: VEGA 2, E-učbenik (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka et al.: PLANUM NOVUM, učbenik

9789617070590

MODRIJAN

4,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik

9789616746229

JUTRO

 

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

FIZ

R. Kladnik: ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, Fizika za srednješolce 2, učbenik

9788634114201

DZS

 

ZGO

Frantar Š. et al.: ZGODOVINA 2, Srednji in novi vek, učbenik

9789610153573

MKZ

6,00

PSI

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik, prenova

9789610201083

DZS

 

 

 

 

 

 

 

 

3. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek, 2 dela

9789612920289

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2020

9789610209980

DZS

21,50

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, II. Izdaja

9789617024104

JUTRO

18,90

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino

9789612455316

MKT

14,10

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino (za 2 leti)

9783190016914

MKT

21,10

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194529150

MKT

 

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194539685

MKT

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 3. letnik - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 3, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 3, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo, učbenik

9783850138550

MOHORJEVA

 

BIO

H. Lenasi et al:: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik

9789612713010

ROKUS-KLETT

8,00

BTH

P. Stušek, B. Vilhar: BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA, učbenik

9788634139891

DZS

2,00

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 3, berilo

9788634129663

DZS

 

MAT

M. Škrlec et al.: VEGA 3, E-učbenik  (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik

9789617121162

MODRIJAN

4,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik

9789616433945

JUTRO

 

ZGO

V. Brodnik, G. Antoličič, Š. Frantar, D. Babič: ZGODOVINA 3, učbenik

9789610155782

MKZ

6,00

ZGO

A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4, učbenik, prenova

9789610201793

DZS

 

SOC

M. Počkar, T. Popit, S. Andolšek, A. Barle Lakota: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik

9789610201106

DZS

 

 

 

 

 

 

 

 

4. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

MAT

M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda, S. France, M. Škrlec: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2021

9789610209997

DZS

21,50

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del splošne mature iz slovenščine

9789612719616

ROKUS-KLETT

17,80

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino  (imate)

9789612455316

MKT

 

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino  (imate)

9783190016914

MKT

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 4. letnik, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 4, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 4, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

MATURA BTH

Biotehnologija, delovno gradivo za pripravo na maturo - kupite v šoli  (izbirno)

 

Interno gradivo

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Amborž et al.: BRANJA 4, berilo

9788634136470

DZS

 

BIO

B. Sket: ISKANJE IZVORA. Evolucija in pregled živega sveta, učbenik

9789612713164

ROKUS-KLETT

6,00

BIO

P. Stušek, N. Gogala: BIOLOGIJA 2,3. Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik

9788634118223

DZS

 

BTH

B. Brajkovič: BIOLOGIJA, Genetika, učbenik

9788634136227

DZS

 

MATURA KEM (izbirno)

Smrdu: Kemija, Snov in spremembe 1, 2, 3; učbenik

Kemija za gimnazije 2

 

JUTRO

DZS

 

MATURA ZGO (izbirno)

Zgodovina 1, 2, 3, 4; učbenik

 

DZS

 

MATURA BIO (izbirno)

Dermastia: Kjer se življenje začne

Gaberščik: Spoznajmo svoje domovanje

Lenasi: Čudovite oblike

 

Rokus Klett

8,00

6,00

8,00