Šolski koledar

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 78/07 in 45/10) lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake.
 

DAN DATUM OBRAZLOŽITEV
petek 1. september 2017 ZAČETEK POUKA
od ponedeljka
do petka
od 4. septembra do
8. septembra 2017
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
nedelja 10. september 2017 Državni pokal v dresurnem jahanju (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)
četrtek 21. september 2017 1. roditeljski sestanek
četrtek 21. september 2017 DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE
sobota 23. september 2017 Svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg 2017 – Lipica (1. ab)
petek 20. oktober 2017 Projekt: Postani naš dijak za en dan
od ponedeljka
do četrtka
od 23. oktobra  do
26. oktobra 2017
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
od ponedeljka
do petka
od 30. oktobra do
3. novembra 2017
JESENSKE POČITNICE
od ponedeljka
do četrtka
od 13. novembra do
16. novembra 2017
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
sreda 6. december 2017 Dobrodelni bazar
od ponedeljka
do četrtka
od 18. decembra do
21. decembra 2017
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
petek 22. december 2017 POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
od ponedeljka do torka od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018 NOVOLETNE POČITNICE
ponedeljek 15. januarja 2018 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (razen za dijake 3. letnikov SPI)  
petek 19. januar 2018 Projekt: Postani naš dijak za en dan
sreda 31. januar 2018 2. roditeljski sestanek
od četrtka do srede od 1. do 28. februarja 2018 ZIMSKI IZPITNI ROK
četrtek 1. februar 2018 Začetek zimskega izpitnega roka PM
Pisni izpit PM iz slovenščine
petek 2. februar 2018 Pisni izpit PM iz 2. predmeta
ponedeljek 5. februar 2018 Pisni izpit PM iz matematike, angleščine in nemščine
ponedeljek 5. februar 2018 Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok)
od torka do petka od 6. februarja do
16. februarja 2018
Ustni izpiti PM
sreda 7. februar 2018 POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
četrtek 8. februar 2018 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek in
sobota
9. in 10. februar 2018 INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 
od ponedeljka do srede od 12. februarja do 14. februarja 2018 Ustni izpiti ZI
četrtek 15. februar 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI
od ponedeljka do petka od 26. februarja do
2. marca 2018
ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek 5. marec 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
sobota 10. marec 2018 Predpreizkus SM, PM
petek 16. marec 2018 DAN ŠOLE
od ponedeljka do četrtka od 19. marca do
22. marca 2018
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
ponedeljek      2. april 2018 VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda 4. april 2018 Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih letnikih
četrtek 12. april 2018 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije v znanju in spretnosti dijakov
petek 13. april 2018 Organizacija državnega tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja
od ponedeljka do četrtka od 16. aprila do
19. aprila  2018
Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov
petek 20. april 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI programov
petek 20. april 2018 Salamijada
od četrtka do ponedeljka 26. april do 30. aprila 2018 Mednarodno tekmovanje WineChampionship
od petka do srede od 27. aprila do
2. maja 2018
PRVOMAJSKE POČITNICE
petek 4. maj 2018 SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)
od sobote do nedelje od 5. maja do 6. maja 2018 Tekmovanje v preskakovanju ovir in  tekmovanje v vožnji vpreg (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)
petek 18. maj 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike
ponedeljek 21. maj 2018 Razdelitev spričeval za zaključne letnike
od ponedeljka do petka od 21. maja do
25. maja 2018
Priprava na SM, PM, ZI
ponedeljek 28. maj 2018 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
torek 29. maj 2018 Začetek spomladanskega izpitnega roka SM, PM
Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine
četrtek 31. maj 2018 Pisni izpit SM iz biologije
petek 1. junij 2018 Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)
sobota 2. junij 2018 Pisni izpit SM, PM iz angleščine
ponedeljek 4. junij 2018 Pisni izpit SM iz biotehnologije
ponedeljek 4. junij 2018 Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok)
od torka do
četrtka
od 5. junija do
7. junija 2018
Ustni izpiti ZI
sreda 6. junij 2018 Pisni izpit SM, PM iz nemščine
četrtek 7. junij 2018 Pisni izpit SM iz zgodovine
sobota 9. junij 2018 Pisni izpit SM, PM iz matematike
ponedeljek 11. junij 2018 Pisni izpit PM iz 2. predmeta
sreda 13. junij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI
od srede do petka 13. junij do 22. junija 2018 Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 2. junija in 9. junija 2018)
četrtek 14. junij 2018 Pisni izpit SM iz kemije
četrtek 21. junij 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
petek 22. junij 2018 Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval
od torka do petka od 26. junija do
31. avgusta 2018
POLETNE POČITNICE
petek 29. junij 2018 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
petek 6. julij 2018 Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 4. julija 2018
petek 6. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku
sreda 11. julij 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku
četrtek 16. avgust 2018 JESENSKI IZPITNI ROK
ponedeljek 20. avgust 2018 Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok)
od torka do
četrtka
od 21. avgusta do
23. avgusta 2018
Ustni izpiti ZI
sreda 22. avgust 2018 Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 17. avgusta 2018
petek 24. avgust 2018 Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM
Pisni izpit SM, PM iz slovenščine
petek 24. avgust 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI
od petka do srede od 24. avgusta do
5. septembra 2018
Ustni izpiti SM in PM
sobota 25. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*
ponedeljek 27. avgust 2018 Pisni izpit SM, PM iz matematike
torek 28. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*
sreda 29. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*, PM iz angleščine
četrtek 30. avgust 2018 Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*
petek 31. avgust 2018 Pisni izpit PM iz 2. predmeta
ponedeljek 10. september 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku
ponedeljek 17. september 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku
*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.
Na šoli še posebej obeležujemo naslednje dneve:
 
Dan Aktivnost koordinira:
Svetovni dan hoje (15. 10. 2017) aktiv švz
Svetovni dan kontracepcije (26. 9. 2017) Irena Avsenik
Svetovni dan jezikov (26. 9. 2017) Aktiv angleškega jezika
Svetovni dan hrane (16. 10. 2017) Aktiv za živilstvo
Svetovni dan boja proti aidsu (1. 12. 2017) Irena Avsenik
Svetovni dan prostovoljstva (5. 12. 2017) Irena Avsenik
Dan gozdov ( 21. 3. 2018) Anton Goršin
Dan Zemlje (22. 4. 2018) aktiv za naravovarstvo
Dan Evrope (9. 5. 2018)  Renata Kus Pisek
Dan biotske raznovrstnosti (22. 5. 2018) aktiv za naravovarstvo