Šolski koledar

MIZŠ vsako leto ob zaključku šolskega leta izda koledar za novo šolsko leto. V koledarju so opredeljeni prazniki, počitnice, ocenjevalna obdobja in zaključek pouka ter glavni izpitni roki. Znotraj te razporeditve šola opredeli aktivnosti, ki so zanjo pomembne. V skladu s spremembami Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (UL RS št. 78/07 in 45/10) lahko šole same določijo 2 dneva pouka drugače, kot ju določa šolski koledar ministra. Na naši šoli bomo izvedli del vzgojno-izobraževalnega dela oz. aktivnosti za dijake strokovnih in poklicnih programov tudi v skladu z naravo dela in aktivnostmi, ki jih šola izvaja in v katere vključuje dijake.

DAN

DATUM

OBRAZLOŽITEV

ponedeljek

2. september 2019

ZAČETEK POUKA

od ponedeljka

do srede

od 2. septembra do

11. septembra 2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

četrtek

26. september 2019

1. roditeljski sestanek

četrtek

26. september 2019

DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE

četrtek

17. oktober 2019

Projekt: Postani naš dijak za en dan (strokovna programi)

od ponedeljka

do četrtka

od 21. oktobra do

24. oktobra 2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

od ponedeljka

do petka

od 28. oktobra do

1. novembra 2019

JESENSKE POČITNICE

od ponedeljka

do četrtka

od 11. novembra do

14. novembra 2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

torek

19. november 2019

Projekt: Postani naš dijak za en dan (gimnazijski program)

sreda

4. december 2019

Dobrodelni bazar

od ponedeljka

do četrtka

od 16. decembra do

19. decembra 2019

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

torek

24. december 2019

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

od srede do četrtka

od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020

NOVOLETNE POČITNICE

petek

3. januar 2020

Dan šole (kolektivni dopust)

sreda

15. januar 2020

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

sreda

29. januar 2020

2. roditeljski sestanek

od ponedeljka do petka

od 3. do 28. februarja 2020

ZIMSKI IZPITNI ROK

ponedeljek

3. februar 2020

Začetek zimskega izpitnega roka PM

Pisni izpit PM iz slovenščine

torek

4. februar 2020

Pisni izpit PM iz matematike, angleščine in nemščine

sreda

5. februar 2020

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

od četrtka do sobote

od 6. februarja do

15. februarja 2020

Ustni izpiti PM

petek

7. februar 2020

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

sobota

8. februar 2020

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

ponedeljek

10. februar 2020

Zaključni izpit – slovenščina (zimski izpitni rok)

od torka do četrtka

od 11. februarja do 13. februarja 2020

Ustni izpiti ZI

petek

14. februar 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

petek in

sobota

14. in 15. februar 2020

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

od ponedeljka do petka

od 24. do

28. februarja 2020

ZIMSKE POČITNICE

sreda

4. marec 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

sobota

14. marec 2020

Predpreizkus SM, PM

od ponedeljka do četrtka

od 16. marca do

19. marca 2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

sreda

1. april 2020

Roditeljski sestanek za starše dijakov v predzadnjih letnikih

ponedeljek

13. april 2020

Velikonočni ponedeljek

od torka do četrtka

od 14. aprila do

16. aprila  2020

Roki za opravljanje predmetnih, dopolnilnih in popravnih izpitov

petek

17. april 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za dijake 2. letnikov SPI

petek

24. april 2020

Salamijada

od ponedeljka do petka

od 27. aprila do

1. maja 2020

PRVOMAJSKE POČITNICE

torek

5. maj 2020

SM, slovenščina (Izpitna pola 1 – esej)

sobota do nedelja

9. maj do 10. maj 2020

Konjeniško tekmovanje (udeležba dijakov, ki imajo modul KON)

petek

22. maj 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike

ponedeljek

25. maj 2020

Razdelitev spričeval za zaključne letnike

od ponedeljka  do petka

od 25. maja do

29. maja 2020

Priprava na SM, PM, ZI

četrtek

28. maj 2020

Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)

sobota

30. maj 2020

Začetek spomladanskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM, PM iz angleščine

ponedeljek

1. junij 2020

Pisni izpit SM (Izpitna pola 2), PM iz slovenščine

ponedeljek

1. junij 2020

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)

sreda

3. junij 2020

Pisni izpit SM iz biologije

petek

5. junij 2020

Pisni izpit SM iz biotehnologije

sobota

6. junij 2020

Pisni izpit SM, PM iz matematike

ponedeljek

8. junij 2020

Zaključni izpit – slovenščina (spomladanski izpitni rok)

od torka do

petka

od 9. junija do

12. junija 2020

Ustni izpiti ZI

torek

9. junij 2020

Pisni izpit SM iz nemščine

sreda

10. junij 2020

Pisni izpit SM iz zgodovine

četrtek

11. junij 2020

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

od ponedeljka do torka

od 15. junija do 23. junija 2020

Ustni izpiti SM, PM (izjemoma 6. junija in 13. junija 2020)

torek

16. junij 2020

Pisni izpit SM iz kemije

sreda

17. junij 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

torek

23. junij 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

sreda

24. junij 2020

Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval

četrtek

25. junij

DAN DRŽAVNOSTI

od petka do ponedeljka

od 26. junija do

31. avgusta 2020

POLETNE POČITNICE

sreda

1. julij 2020

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

petek

3. julij 2020

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u v spomladanskem terminu

torek

7. julij 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na spomladanskem izpitnem roku

ponedeljek

13. julij 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na spomladanskem izpitnem roku

ponedeljek

17. avgust 2020

JESENSKI IZPITNI ROK

sreda

19. avgust 2020

Razdelitev spričeval dijakom, ki so na PUD-u do 16. avgusta 2020

ponedeljek

24. avgust 2020

Začetek jesenskega izpitnega roka SM, PM

Pisni izpit SM (Izpitna pola 1 in 2), PM iz slovenščine

od ponedeljka do četrtka

od 24. avgusta do

3. septembra 2020

Ustni izpiti SM in PM

torek

25. avgust 2020

Zaključni izpit – slovenščina (jesenski izpitni rok)

torek

25. avgust 2020

Pisni izpit SM, PM iz matematike

od srede do

petka

od 26. avgusta do

28. avgusta 2020

Ustni izpiti ZI

sreda

26. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

četrtek

27. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*, PM iz angleščine

petek

28. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

PM iz angleščine ali nemščine

sobota

29. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti SM*

ponedeljek

31. avgust 2020

Pisni izpit PM iz 2. predmeta

ponedeljek

31. avgust 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri ZI

torek

8. september 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM na jesenskem izpitnem roku

četrtek

17. september 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM na jesenskem izpitnem roku

 

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.