Šolsko posestvo

ŠOLSKO POSESTVO

 

Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. v Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Delovišča MIC-a predstavljajo učne poligone za učenje praktičnih veščin v realnih učnih situacijah.

 

Velikost šolskega posestva je približno 300 ha:  

47 ha v okolici šole na Sevnem (različne površine)

22 ha v Srebrničah (vrtnarstvo, njive, travinje)

 21 ha v Pogancih (njive, travinje)

11 ha Stari Grad (travinje)

15 ha na Mestnih njivah (njive, travinje)

3,5 ha na Pluski (njiva)

24 ha na Strugi (njive, travinje)

4 ha na Smedniku (travinje)

146 ha gozda (100 ha v sodelovanju s Slovenskimi državnimi gozdovi)

 

 

Posestvo na območju šole na Sevnem zajema 6 ha njiv, 2 ha gozda, 5 ha sadovnjaka, 2,3 ha vinograda, 6 ha stavbišč in 1000 m² rastlinjakov. Objekti na tej lokaciji so: šolske in domske površine, goveji hlev, konjski hlev, čebelnjak, vinska klet, remiza, skladišča, večnamenski prostor, jahalnica, objekti za male živali …