|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Kontaktne informacije

Kmetijska šola GRM
in biotehniška gimnazija
Novo mesto
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00
fax: 07 393 47 10
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

  ​PRVI ŠOLSKI DAN

  SPREJEM ZA DIJAKE PRVIH LETNIKOV: 
  Sprejem bo ob 7. 30 v veliki predavalnici v prizidku šole, nato pa boste skupaj z razredniki odšli po razredih, kjer boste skupaj preživeli prijetno uvodno dopoldne do 12. ure. 
   
  PRIČETEK POUKA ZA DIJAKE VIŠJIH LETNIKOV:
  Prvi šolski dan začnejo dijaki s poukom ob 7.30 uri. Prva in druga šolska ura je razredna ura; tretjo, četrto in peto šolsko uro pa bo potekal pouk po urniku.    
   
  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof.

  ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

  Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma.
  Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

  Na šoli so oktobra 2011 praznovali 125-letnico delovanja, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in sooblikuje razvoj. Tako tudi danes iščemo nove ...

  USTNI IZPITI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK 2016

  ANGLEŠČINA                petek, 26. 8. 2016 
  MATEMATIKA                petek, 26. 8. 2016 
  IZDELEK OZ. …             torek, 30. 8. 2016 
  KMETIJSTVO                 četrtek, 1. 9. 2016 
  NARAVOVARSTVO      četrtek, 1. 9. 2016 
  HORTIKULTURA           četrtek, 1. 9. 2016 
  SLOVENŠČINA             petek,  2. 9. 2016
   
   
  Natančen razpored kandidatov po urah in prostorih je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo.

  TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SM 2016

  - SLOVENŠČINA (24. 8. 2016) - SREDA 
  - MATEMATIKA (25. 8. 2016) - ČETRTEK 
  - ANGLEŠČINA (26. 8. 2016) - PETEK 
  - BIOTEHNOLOGIJA (27. 8. 2016) - SOBOTA 
  - BIOLOGIJA (27. 8. 2016) - SOBOTA
  - ZGODOVINA (29. 8. 2016) - PONEDELJEK
  - KEMIJA (29. 8. 2016) - PONEDELJEK
   
  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno. (Predvideni so od 30. 8. do 2. 9. 2016.)
   
  Tajnik ŠMK:
  Gregor Kastelic, prof.

  ​INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v torek, 16. 8. 2016 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ali od 17. 8. 2016 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  ​RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2016)

  Torek, 16. 8. 2016, 9.00
  Prostor: AN1
  Predmet: FIZIKA
  Nadzorni učitelj: P. Seničar
   
  Torek, 16. 8. 2016, 11.00
  Prostor: AN1
  Predmet: FIZIKA
  Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, R. Kus Pisek
   
  Torek, 16. 8. 2016, 9.00
  Prostor: SL1
  Predmet: LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, I. Kurajić, U. Mihelič
   
  Torek, 16. 8. 2016, 9.00
  Prostor: SL2
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA

  Podelitev spričeval poklicne mature

  4. julija 2016 je v veliki predavalnici zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature za dijake Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Letošnja generacija je ena bolj uspešnih, saj so dijaki dosegli 90 % uspeh.

  Med 53 uspešnimi dijaki letošnje generacije je 7 dijakov, ki so dosegli 20 in več točk. Vsi dijaki so iz programov srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer štirje dijaki iz programa kmetijsko-podjetniški tehnik in trije dijaki iz programa naravovarstveni tehnik.

       

  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom za dosežen uspeh na poklicni maturi.

  ​SEZNAM DATUMOV PISNIH IZPITOV PRI SPLOŠNI MATURI (JESENSKI ROK 2016)

  SLOVENŠČINA – IZPITNA POLA 1 in 2 (24. 8. 2016 – SREDA)
  MATEMATIKA (25. 8. 2016 – ČETRTEK)
  26. 8. 2016–30. 8. 2016 (Tuji jeziki in izbirni predmeti – angleščina, nemščina, biotehnologija, biologija, kemija, zgodovina) 
  Kandidat dobi individualni razpored opravljanja tujih jezikov in izbirnih predmetov splošne mature na šoli pred začetkom jesenskega roka splošne mature (19. 8. 2016).

  ​​Uspešna generacija maturantov na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

  V ponedeljek, 11. julija 2016, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 39 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih letnikov. Uspešnih je bilo 36 kandidatov, kar predstavlja 92'3 % uspeh na splošni maturi.
   
  Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli enega boljših rezultatov zadnjih let.  

      
   
  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

  Katalog delavnic za osnovnošolce 2015 / 16

  Dragi osnovnošolci, osnovnošolke, dragi starši in skrbniki ter učitelji in učiteljice!

  Na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, tradicionalno, močno sodelujemo z okoljem, in sicer v različnih oblikah. Ena od oblik tega sodelovanja so tudi delavnice, ki jih pripravljamo za osnovnošolce. Tako na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji vsako leto pripravimo in izvedemo večje število delavnic, ki so povezane z naravo in okoljem, »pridelava in predelava hrane«. Delavnice so namenjene različnim starostnim skupinam otrok oziroma učencev.

  Naša šola ima za same izvedbe delavnic primerno infrastrukturo, še zlasti pa je pomembno, da v delavnicah sodelujejo oz. jih vodijo naši dijaki in profesorji. Vodenje delavnic predstavlja za večino naših dijakov izziv, ki ga profesorji povežejo z njihovimi obveznostmi pri pouku. Tako ni naključje, da je nastal katalog delavnic za osnovnošolce, ki so ga pripravile dijakinje 4. letnika programa naravovarstveni tehnik kot praktični izdelek maturitetne naloge. Katalog nas popelje skozi posamezne delavnice, tako v besedi kot v sliki, ki naravno prikaže utrinek z dela v delavnici. Katalog je odličen pripomoček za odločitev, kaj izbrati - tako učiteljem, učencem in staršem. Vsi, ki se boste odločili, da nas obiščete in se vključite v eno ali več delavnic, pa boste imeli tudi možnost, da si ogledate šolo, živali, rastline, učne poti ipd. ter se seznanite tudi z vzgojno-izobraževalnimi programi naše šole.

  Lepo vabljeni!
  Ravnateljica: Vida Hlebec, prof. 

  PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE

  PODELITEV SPRIČEVAL splošne mature bo v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 11. uri, v veliki predavalnici.
   
  Vljudno vabljeni!

  ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K SPLOŠNI MATURI V JESENSKEM ROKU

  TOREK, 12. julij 2016 - ZADNJI ROK ZA PRIJAVO V JESENSKEM ROKU
  - K SPLOŠNI MATURI - DZS 1,220
  - K IZPITU IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE –  DZS 1,223
  - K IZPITU – DZS 1,222 

  Obrazce lahko kupite v knjigarni.
                                                              
  TAJNIK ŠMK:
  Gregor Kastelic, prof.

  ​RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2016)

  Četrtek, 30. 6. 2016, 7.30
  Prostor: SL2
  Predmet: SLOVENŠČINA- pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Križman

  Četrtek, 30. 6. 2016, 10.30
  Prostor: SL2
  Predmet: SLOVENŠČINA- ustno
  Izpitna komisija: G. Šturm, T. Mavsar, A. Zoran

  Četrtek, 30. 6. 2016, 11.30
  Prostor: SL2
  Predmet: SLOVENŠČINA- ustno
  Izpitna komisija: Z. Križman, N. Vrčko, A. Zoran

  Četrtek, 30. 6. 2016, 7.30
  Prostor: SL2
  Predmet: FIZIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Križman

  ​STROKOVNA EKSKURZIJA 2. LETNIKOV SSI PROGRAMOV V DOMŽALE, LJUBLJANO IN LOGATEC

  V petek, 17. junija, so se dijaki 2. letnika kmetijsko-podjetniškega in naravovarstvenega tehnika odpravili na strokovno ekskurzijo. Pot jih je najprej vodila v Regionalni nadzorni center DARS-a v Domžalah. Tam so jim predstavili delovanje in naloge centra. Seznanili so se tudi z pravilnim ravnanjem v primeru spremenjene signalizacije, nesreč in požarov v tunelih…

  Prijava na šolsko prehrano.

  V priponki je dopis staršem o organizaciji šolske prehrane. Le-tega so prejeli tudi dijaki.
  Prijave na šolsko malico za šolsko leto 2016/17 morajo dijaki vrniti razrednikom do 10.6.2016.

  Prijava_na_prehrano_dijaki_obrazec 2016 17
  Organizacija šolske prehrane Grm

  Strani