Naravovarstveni tehnik

Naravovarstveni tehnik

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

1. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612718763

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2014

9789610205166

DZS

18,50

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja

9780194767590

MKT

37,50

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 1, berilo

9788634124880

DZS

 

BIO

M. J. Toman, K. Sernec, V. Kopčavar: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učbenik

9789610202288

DZS

2,00

ZGO

M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik

9789610202509

DZS

3,00

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

EAM

A. Sedlar Špehar: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING, učbenik

9789616864329

GRAFENAUER ZALOŽBA

9,00

 

 

 

 

 

2. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina, M. Bavdek, M. Poznanovič: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612719333

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2015

9789610206521

DZS

18,50

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja  (imate)

9780194767590

MKT

 

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2014  (imate)

9789610205166

DZS

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

J. J. Kenda et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  2, učbenik

9789610200857

DZS

 

MAT

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik

9789616357296

MODRIJAN

 

BIO

N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 2, Zgradba in delovanje organizmov, učbenik

9783708606408

MOHORJEVA

8,00

ZGO

S. Berzelak: ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik

9789616183574

MODRIJAN

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

EAM

A. Sedlar Špehar: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING, učbenik

9789616864329

GRAFENAUER ZALOŽBA

9,00

 

 

 

 

 

 

3. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek, 2 dela

9789612920289

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2016

9789610207320

DZS

18,50

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja

9780194529150

MKT

37,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2015  (imate)

9789610206521

DZS

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  3, učbenik

9789610201762

DZS

 

MAT

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik

9789617070293

MODRIJAN

 

 

 

 

 

 

 

4. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2017

9789610208440

DZS

18,50

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del poklicne mature iz slovenščine

9789612719609

ROKUS-KLETT

17,80

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194529150

MKT

 

 

 

 

 

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Amborž et al.: BRANJA 4, berilo

9788634136470

DZS

 

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik

9789612092818

ROKUS-KLETT

 

MAT

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik

9789617121155

MODRIJAN