Naravovarstveni tehnik

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 za 1. letnik

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA  S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik

9789612718763

ROKUS-KLETT

22,50

1

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, novo 2014

9789610205166

DZS

17,90

1

D. Spencer: GATEWAY B1, učbenik za angleščino

9780230723443

MKT

23,50

 

 

 

Skupaj:

63,90

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 1, učbenik

9788634142068

DZS

 

1

M. J. Toman, K. Sernec, V. Kopčavar: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učbenik za SSI in PTI

9789610202288

DZS

4,00

1

M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik

9789610202509

DZS

3,00

1

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

1

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

1

A. Sedlar Špehar: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING

9789616864329

GRAFENAUER ZALOŽBA

9,60

 

 

 

Skupaj:

18,60

 

Naravovarstveni tehnik

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 za 2. letnik

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA  S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, NOVO 2019

9789612719333

ROKUS-KLETT

22,50

1

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za srednje strokovne šole, novo 2015

9789610206521

DZS

17,90

1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Student's book, učbenik za angleščino  (imate)

9780194715850

MKT

 

1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, Third Edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino  (imate)

9780194715867

MKT

 

 

 

 

Skupaj:

40,40

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

S. Berzelak: ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik za zgodovino

9789616183260

MODRIJAN

 

1

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 2, berilo

 

DZS

 

1

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik za matematiko

9789616357296

MODRIJAN

 

1

N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 2, Zgradba in delovanje organizmov, učbenik

9783708606408

MOHORJEVA

8,10

1

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

1

A. Sedlar Špehar: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING

9789616864329

GRAFENAUER ZALOŽBA

9,60

 

 

 

Skupaj:

19,70

 

Naravovarstveni tehnik

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 za 3. letnik

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710200

ROKUS-KLETT

16,10

1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194770200

MKT

35,90

 

 

 

Skupaj:

52,00

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo

9783850138550

MOHORJEVA

 

1

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 3, berilo

9788634129663

DZS

 

1

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612710194, 9789612714000

ROKUS-KLETT

2,00

1

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik za matematiko

9789616357623

MODRIJAN

 

 

 

 

Skupaj:

2,00

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 za 4. letnik

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino  (imate)

9780194770200

MKT

 

1

Slovenščina na poklicni maturi: Zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in  rešitvami 2009-2014, založba RIC

9789616899147

RIC

11,00

 

 

 

Skupaj:

11,00

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Količina

Naziv

EAN

Založba

Cena

1

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 4, učbenik

9789610202301

DZS

2,00

1

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik

9789612092818

ROKUS-KLETT

 

1

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik za matematiko

9789616357968

MODRIJAN

 

 

 

 

Skupaj:

2,00