Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med dijaki Grma Novo mesto

16. in 17. septembra ter 23. in 24.septembra 2021 so na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji potekale dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Aktivnost je potekala po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP). V okviru aktivnosti so dijaki 3. letnika biotehniške gimnazije reševali Podjetniški izziv Dolenjske, ki ga je pripravil razvojni center Novo mesto. Poleg dijakov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije so se aktivnosti na daljavo udeležili tudi dijaki Gimnazije Novo mesto. 

Letošnji podjetniški izziv Dolenjske je bil Od kuhinje do postelje. Z izzivom so želeli Splošni bolnišnici Novo mesto pomagati kako hrana iz kuhinje pride najhitreje in brez zapletov do bolnikov. Velikokrat se namreč zgodi, da zaradi logistike hrana pride do bolnika z zamudo ali pa bolnik dobi napačen obrok. Dijaki so v izzivu raziskali zakaj do teh zapletov prihaja ter prototipirali rešitve da bi tovrstne zaplete razrešili ali vsaj omilili. 

Aktivnost spodbuja timsko delo reševanja problema, raziskave trga, izdelave prototipa in predstavitve ideje pred komisijo. Komisijo sta sestavljala ga. Sonja Kukman in g. Božidar Podobnik zaposlen v Splošni bolnišnici Novo mesto. 

Ekipe naše šole so predstavile naslednje ideje izziva Od kuhinje do postelje: 

  • Pladnik (ekipa Grm – tete) 
  • Termo posodice (ekipa Grm – strici) 
  • Plastificirani listki (ekipa Grm – sposobne.smo) 
  • Električni grelnik (ekipa Grm – top) 
  • Odstavni odseki v predorih (ekipa Grm – hrošči) 
  • Praktični vozički (ekipa Rising Kelts) 

Vse ekipe so se svojimi predstavitvami odlično odrezale.  

Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 

Aktivnost sta koordinirala Mateja Prus in Mitja Turk