Vsebina predmeta:
1. Ozadje in pregled:
- Definicija in obseg diverzifikacije,
- Cilj in namen diverzifikacije,
- Trendi diverzifikacije,
- Razvojna dinamika dopolnilnih dejavnosti v
kmetijskih gospodinjstvih,
- Ovire, povezane z vzpostavitvijo dopolnilnih
dejavnosti,
- Naravna in kulturna dediščina kot temelj okolju
prijaznih dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
2. Diverzifikacija na kmetijah v praksi:
- Motivi za uvajanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (povpraševanje, ponudba, zaposljivost),
- Podjetja na področju kmetijskega sektorja,
- Nekmetijska podjetja na podeželju,
- Politika razvoja in zakonodaja dodatnih
dejavnosti na podeželju,
- Ukrepi za kakovost življenja na podeželju in
diverzifikacija podeželskega gospodarstva
- Dopolnilne dejavnosti v slovenskem ruralnem
prostoru.
3. Študije primerov na podeželju:
- Kmetijske storitve,
- Turistična dejavnost v ruralnem okolju,
- Izvajanje okoljskih ukrepov,
- Posebne okolju prijazne kmetijske prakse,
- Ostale možnosti.
4. Načrtovanje in ustanovitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:

- raziskava trga,

- proces poslovnega načrtovanja,
- investicijsko načrtovanje.
5. Nepovratna sredstva za dopolnilne dejavnosti na
podeželju:
- Faktorji učinkovite uporabe virov na kmetiji –
zemlja, delovna sila, oprema in stroji,
- Vloga podjetnosti v kreiranju uspešnega
podjetja na podeželju,
- Priložnosti kandidiranja na nepovratna sredstva
in priprava vlog,
- Izvajanje projektov in poročanje.