Mednarodni program NLP™ Mojster praktik (NLP™ Master Practitioner) udeležencem omogoča, da postanejo eksperti v doseganju visokih rezultatov  na področju komuniciranja tako v zasebnem kot tudi v poslovnem okolju.

V zadnjih 30 letih je to izobraževalni in trening program, ki se ga vsako leto udeležuje na tisoče udeležencev po vsem svetu. Koncepti, orodja, tehnike, in razvojni modeli, ki jih vsebuje, pomagajo posameznikom, da nenehno izboljšujejo kakovost svojega osebnega in poslovnega življenja, in da presežejo omejitve in ovire na svoji življenjski poti. To je program, ki v popolnosti integrira veščine NLP-ja v vsakdanje življenje in delo.


Cilji

Znati:
• spremeniti in odpraviti nezaželene in moteče navade in vedenja,
• učinkovito in suvereno voditi procese pri delu s posamezniki in skupinami,
• uporabljati govorniške spretnosti v neprijetnih situacijah,
• prepoznati značilnosti širših sistemov (skupin, organizacij,…), v katerih želimo sprožiti spremembe,
• uporabljati učinkovite pristope in metode za pripravo in izvedbo predstavitev oz. učnih delavnic,
• etično uporabljati orodja NLP-ja v izobraževanju in svetovanju,
• spodbujati in omogočati sodelovanje v skupinah, ki jih vodimo,
• poglobljeno in "mojstrsko" uporabljati tehnike NLP- ja,
• ustvarjati svojo prihodnost in vizijo,
• sodelovati v timu in obvladovati sebe in druge v timu,
• motivirati sebe in druge za ustvarjalno delo,
• spoznati skrivnosti mojstrov učinkovite komunikacije, poučevanja in motiviranja,
• odkriti funkcije možganov, ki podpirajo procese doseganja željenih ciljev in rezultatov,
• postati bolj čutno občutljiv (senzibilen),
• znati izkoristiti v večji meri svoje nezavedne vire.


Znanje, ki ga udeleženci pridobijo na posameznih modulih je široko uporabno v razvoju poklicne in osebne kariere. Poudarek v vsebinah je predvsem na usposabljanju za uspešno komuniciranje in vodenje ljudi, za učinkovito medsebojno sodelovanje, za razvoj človeških virov ter za spodbujanje k učenju.

Razvoj kompetenc:

 

• komunikacija,
• motivacija in automotivacija,
• vodenje,
• timsko delo,
• sprejemanje odločitev,
• sodelovanje,
• pripravljenost za spremembe,
• javno nastopanje,
• upravljanje s človeškimi viri,
• svetovanje/coaching,
• upravljanje s seboj,
• znati se učiti,
• sistemsko mišljenje,
• antistres,
• poučevanje,
• obvladovanje časa,
• doseganje ciljev,
• …

Koristi NLP Mojstra

·          Spoznali boste zakonitosti delovanja sistemov, kar vam bo omogočilo bolj učinkovito voditi v poslovnih timih, lažje usmejati dinamiko v razredih ter drugih učnih skupinah, bolj razumeti družinsko dinamiko in učinkovitejše dosegati želene spremembe v družinah.

·          Z modeliranjem boste lahko dosegali veliko boljše rezultate na osebnem in poslovnem področju, v športu, pri učenju, ... in s tem orodjem boste tudi lahko pomagali posameznikom in skupinam do boljših rezultatov na kateremkoli področju delovanja. Izobraževanje presega teorijo, saj se boste naučili, kako praktično ustvarjati in modelirati odličnost v svojem življenju in izboljšati odnose v družini, doseči večjo finančno varnost, učinkovitost na delovnem mestu, boljše delovanje poslovnih skupin ...

·          Z učinkovitimi jezikovnimi modeli boste bolj vplivali na spremembe vedenja sogovornikov in timov. Spoznali boste 14 jezikovnih vzorcev, namenjenih večji prepričljivosti pri debatah, izmanjavah mnenj, ki vam bodo pomagali bolj učinkovito predstaviti vaše argumente. 

·          Spoznali boste procese za nezavednim delovanjem. Izobraževanje se izvaja na več nivojih. Nezavedno modeliranje je pogosto na prvem mestu.

·          Tečaj vsebuje popolen program klasičnega NLP-ja in hkrati vrsto zanimivih novih NLP modelov in vzorcev. Izjemno koristen je tudi za vse, ki se želite poslovno ukvarjati z NLP-jem ali z njim povečati svoje prihodke.

·          Z naprednimi NLP tehnikami spreminjanja boste pomagali posameznikom in skupinam doseči velike premike v njihovem življenju.

·          Self-management na profesionalni ravni vas bo naredil veliko bolj uspešne – kontrola nad svojimi čustvi, mišljenjem, samopodobo, samo-ocenjevanjem in samo-podpiranjem ... 100% zvestoba samemu sebi in hkrati sodelovanje z ljudmi na veliko globljih nivojih, vam bo naredilo življenje lažje in bolj srečno.

·          Z uporabo NLP prezentacijskih modelov boste veliko bolj prepričljivi in vaši slušatelji bodo bolj uživali v vaših prezentacijah, predavanjih ... ter še veliko več.Vsebina

 

  1. modul:
    • Utrditev osnovnih znanj in vedenj  programa NLP: cilji, prepričanja, vrednote, kongruentnost.

1.       TEMELJNA IZHODIŠČA NLP-ja, Kaj  je NLP?, aksiomi NLP-ja, Uvod v NLP, Pet ključnih principov uspeha,  NLP komunikacijski model, Reprezentacijski sistemi, oblikovanje dobrih ciljev.

2.       OBLIKOVANJE DOBREGA STIKA, PRLL, kalibriranje, notranja stanja, omejujoča prepričanja,  vrednote, vrnitveno sporočilo (Feedback).

3.       RAZVOJ GOVORNIH SPRETNOSTI,  S.M.A.R.T. cilji, členjenje ciljev, moč pozitivnega izražanja, zaznavni položaji, VAKOG komunikacija in podmodalnosti.

4.       TEHNIKE IN VEŠČINE: WALT  DISNEY strategija kreativnosti, MEYER-BRIGGSOVA tipologija osebnosti, sedem sprožilcev dobrega počutja (K+), preokvirjanje (Vsebinsko, Kontekstualno , Hipno (udarno)).

5.       TEHNIKE SPREMINJANJA, Satir, Swish, Sprememba osebne zgodovine (Change history), KARIERNA SIDRA.
• Meta programi (pregledi)
• Modeliranje (uvod, elementi modeliranja, modeling projekt)

2. modul:
• Modeliranje (sončni model, inženering znanja, velikost izseka, vsebina in oblika, razpredelnica za modeliranje, strategije modeliranja, bench-marking, primeri)
• Časovna črta (ugotavljanje časovne črte, ugotavljanje koreninskega vzroka, odpravljanje negativnih čustev, ustvarjanje prihodnosti)

3. modul:
• Časovna črta (sprememba smeri, postavljanje cilja v prihodnost, ustvarjanje prihodnosti)
Prepričanja (nasprotujoča-Colliding beliefs, "zarotniška" – Colluding beliefs)
• Tehnike spreminjanja (ponovni vtis – Re – imprinting, vizualni squash, hitro zdravljenje fobij – Fast Phobia Cure, S.C.O.R.E.)

4. modul:
• Podmodalnosti (pregled podmodalnosti, sintestezija: ustvarjanje izbire)
• 4 MAT sistem (učni slogi, posredovanje informacij po 4 MAT sistemu)
• Hipnotični jezikovni vzorci (zgodovina hipnoze, Miltonov jezik, tehnike za poglabljanje transa)
• Evolucijske stopnje po Gravesu (lastnosti zavesti posameznikov in sistemov, razvoj organizacije, faktorji uspeha v tretjem tisočletju)
• Timsko delo (značilnosti močnih timov, upravljanje tima, kako dober je vaš tim, sodelovanje in konflikti, strategije ustvarjalnosti)

5. modul:
• Moč besed (Sleight of mouth, primeri iz zgodovine,…)
• Vloge v komunikaciji (kategorije po Virginiji Satir, samozavest in komunikacija, ravnanje s težavnimi udeleženci)
• Kongruentnost (10 načinov za doseganje kongruentnosti, načini za samospreminjanje, ravnovesje v življenju, prožnost)
• Tehnike (hitro zdravljenje fobij)
• Samoorganiziranost skupine (vaje)