RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2019)

Sreda, 29. 5. 2019, 8.00

INTERESNE DEJAVNOSTI – športni dan

Prostor: igrišče

Komisija: A. Zoran, I. Adamčič, S. Zalokar

 

Sreda, 29. 5. 2019, 13.30

Prostor:  IP

Strokovni modul:  PREDELAVA MESA

Komisija: S. Hude, D. Košak, I. Kočevar

 

Sreda, 29. 5. 2019, 13.30

Prostor:  IP

Strokovni modul:  OSNOVE ŽIVILSTVA

Komisija: S. Hude, D. Košak, I. Kočevar

 

Četrtek, 30. 5. 2019, 13.45

Prostor: IP

Strokovni modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV

Komisija: B. Činkole, M. Zobec, U. Trobec

 

Četrtek, 30. 5. 2019, 14.00

Prostor: IP

Strokovni modul:  PREDELAVA MLEKA

Komisija: U. Trobec, B. Činkole, M. Zobec

 

Četrtek, 30. 5. 2019, 9.25

Prostor:  I2

Predmet:  MATEMATIKA – pisno

Nadzorni učitelj:  N. Gerjevič

 

Četrtek, 30. 5. 2019, 13.45

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Komisija: M. Vrečer, P. Seničar, D. Škerl

 

Petek, 31. 5. 2019, 13.45

Prostor: IP

Strokovni modul:  PRIDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN OLJARIC

Komisija: K. Junc, D. Košak, S. Hude

 

Petek, 31. 5. 2019, 14.00

Prostor: IP

Strokovni modul:  SLADOLED

Komisija: D. Košak, S. Hude, K. Junc

 

Petek, 31. 5. 2019, 13.45

Prostor: R1

Strokovni modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI

Komisija: U. Trobec, M. Zobec, J. Ucman

 

Petek, 31. 5. 2019, 10.15

Prostor: telovadnica

Strokovni modul:  ŠPORTNA VZGOJA

Komisija: K. Teršar Zalar, I. Adamčič, A. Zoran

 

Ponedeljek, 3. 6. 2019, 13.45

Prostor: IP

Strokovni modul:  VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV IN NAŠRAV ZA NANOS FFS

Komisija: P. Kuhar, F. Absec, Z. Križman

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do ponedeljka, 3. 6. 2019, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.