RAZPORED IZPITOV - jesenski izpitni rok 2021

RAZPORED IZPITOV - jesenski izpitni rok 2021

 

Torek, 17. 8. 2021, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  PRODAJA IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU

Izpitna komisija: M. Kralj, B. Punčuh, A. Zoran

 

Torek, 17. 8. 2021, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Izpitna komisija: B. Punčuh, A. Bartolj Bele, A. Zoran

 

Torek, 17. 8. 2021, 7.30

Prostor:  MA2

Modul:  PRIDELAVA KRME

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, D. Škerl

 

Torek, 17. 8. 2021, 8.00

Prostor:  MA2

Modul:  REJA ŽIVALI

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec,  D. Škerl

 

Torek, 17. 8. 2021, 8.30

Prostor:  MA2

Modul:  PREDELAVA MLEKA

Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec,  D. Škerl

 

Torek, 17. 8. 2021, 8.30

Prostor:  SJV

Modul:  PREDELAVA MESA

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, J. Medle

 

Torek, 17. 8. 2021, 9.00

Prostor:  SJV

Predmet:  UMETNOST

Izpitna komisija: J. Medle, S. Hude, D. Košak

 

Sreda, 18. 8. 2021, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV ZA NANOS FFS

Izpitna komisija: P. Kuhar, A. Pezdirc, Z. Cujnik 

 

Sreda, 18. 8. 2021, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE

Izpitna komisija: P. Kuhar, A. Pezdirc, Z. Cujnik

 

Četrtek, 19. 8. 2021, 7.30

Prostor:  MA1

Modul:  NAPRAVA TRAJNEGA NASADA

Izpitna komisija: M. Prus, B. Činkole, K. Ilc

 

Četrtek, 19. 8. 2021, 8.00

Prostor:  MA1

Modul:  ZELIŠČA

Izpitna komisija: B. Činkole, M. Prus, K. Ilc

 

Četrtek, 19. 8. 2021, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  MATEMATIKA - pisno

Nadzorni učitelj: B. Punčuh

 

Četrtek, 19. 8. 2021, 9.30

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: M. Vrečer, K. Ilc, I. Adamčič

 

Četrtek, 19. 8. 2021, 11.00

Prostor:  MA1

Predmet:  MATEMATIKA – ustno

Izpitna komisija: B. Punčuh, K. Ilc, I. Adamčič

 

Petek, 20. 8. 2021, 10.00

Prostor:  MA1

Predmet:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, Z. Cujnik

 

Petek, 20. 8. 2021, 9.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Petek, 20. 8. 2021, 11.30

Prostor: ZGO

Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno

Izpitna komisija: A. Divjak, Z. Cujnik, D. Košak

 

Petek, 20. 8. 2021, 9.00

Prostor:  ZGO

Predmet:  FIZIKA - pisno

Nadzorni učitelj: A. Divjak

 

Petek, 20. 8. 2021, 12.00

Prostor:  MA1

Predmet:  FIZIKA – ustno

Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, I. Adamčič

 

Ponedeljek, 23. 8. 2021, 11.00

Prostor:  MA2

Predmet:  KEMIJA

Izpitna komisija: V. Zupančič, D. Drmaž Lavrič, G. Kastelic

 

Ponedeljek, 23. 8. 2021, 7.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno

Nadzorni učitelj: V. Zupančič

 

Ponedeljek, 23. 8. 2021, 11.30

Prostor:  ZGO

Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno

Izpitna komisija: T. Mavsar, G. Kastelic, V. Zupančič

 

PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM, OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE OZ. INTERESNE DEJAVNOSTI

Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 20. 8. 2021, do 8.00 ure, organizatorjem PUD-a oz. dejavnosti.