Protokol vstopa in obnašanja v šolski knjižnici

Poleg splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019), ki jih je potrebno upoštevati, velja za šolsko knjižnico še naslednji protokol vstopa in obnašanja v knjižnici:  

 

 • V knjižnico lahko vstopajo samo zdrave osebe.
 • Obvezno je nošenje pravilno nameščene zaščitne maske. 
 • Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu iz nje si obiskovalci obvezno razkužijo roke.
 • Razdalja med osebami mora biti najmanj od 1,5 do 2 metra.
 • Priporočamo, da si uporabniki izposojajo knjige iz knjižnice po predhodnem naročilu.
 • Uporabniki naj se čim manj dotikajo različnih površin in predmetov, med drugim naj se izogibajo listanju knjig; če je to nujno potrebno, naj si pred tem in po tem razkužijo roke.
 • Čitalniška mesta za učenje in študij v knjižnici se lahko uporabljajo pod pogoji, da je med mesti vsaj 1,5 oz. 2 metra razdalje. Ko se mesto sprosti, se delovne površine (miza, stol…) razkužijo in pripravijo za naslednjega uporabnika.
 • Uporabniki naj se v skupinah ne zadržujejo v knjižnici in pred vhodom v knjižnico. Če čakajo na vstop v knjižnico, naj se držijo medsebojne varnostne razdalje.
 • Obisk celotnega oddelka v knjižnici je možen po predhodnem dogovoru s profesorjem ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe.
 • Večkrat dnevno se razkužijo tudi ostale površine, ki se jih uporabniki pogosteje dotikajo (kljuke, police…).

Ravnanje z gradivom v knjižnici:

 • Loči se nečista pot gradiva (za vrnjeno gradivo) in čista pot gradiva (za gradivo, ki ga izposodimo).
 • Vrnjeno gradivo mora odležati na posebnem mestu do 3 dni.
 • Uporabniki lahko naročijo knjižnično gradivo, ga prevzamejo, vrnejo, pregledujejo čitalniško gradivo knjižnice oziroma študirajo lastno gradivo.
 • V kolikor se uporabnik za knjigo, ki jo je prelistal, ne odloči, jo odloži na mizo za »odlaganje gradiva«.
 • Medknjižnična izposoja se ne izvaja.

Ravnanje z gradivom doma

 • Svetujemo, da se doma pred in po uporabi izposojenega gradiva umije oz. razkuži roke. Gradiva se ne lista z oslinjenimi prsti. Ves čas se morajo upoštevati vsa priporočila za preprečevanje okužbe (z neumitimi rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust; upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja, umivamo ali razkužujemo roke…).