POMEMBNI DATUMI ZA VPIS 2020/2021

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS 2020/2021

 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

Prijavljanje za vpis v 1. letnik

do 2. 4. 2020

Javna objava številčnega stanja prijav (na spletni strani MIZŠ)

8. 4. 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 23. 4. 2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

do 27. 5. 2020

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole)

med 16. in 19. 6. 2020

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka

do 24. 6. 2020

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 29. 6. 2020

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 30. 6. 2020

Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev ter
vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

do 31. 8. 2020

 

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2020/2021

Prijavljanje za vpis v PTI letnik

do 18. 5. 2020

Javna objava številčnega stanja prijav (na spletni strani MIZŠ)

25. 5. 2020

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 8. 6. 2020

Vpis (po razporedu šole)

do 8. 7. 2020

Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

do 31. 8. 2020