Obeležili smo evropski dan jezikov - 26. september

26. september je z letom 2001 postal praznik evropskih jezikov.

To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov.

Zakaj praznujemo evropski dan jezikov?

  • da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje.
  • da opozorimo na raznoliko jezikovni in kulturno pestrost Evrope.
  • da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Tudi na naši šoli smo obeležili ta dan. Z dijaki smo pri pouku maternega in tujih jezikov poustvarjali najrazličnejše teme.

Pa si poglejte naše umetnine ...