Naši dijaki v Ljubljani na RTV SLO - Sobotni krompir