Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2019/2020

 

Spomladanski rok splošne mature 2020

 

30. maj 2020 - Angleščina

1. junij 2020- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

3. junij 2020 - Biologija

5. junij 2020 - Biotehnologija

6. junij 2020 - Matematika

9. junij 2020 - Nemščina

10. junij 2020 - Zgodovina

17. junij 2020 - Kemija

Od 15. do vključno 23. junija 2020 (Ustni izpiti mature)

13. julij 2020 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

Jesenski rok splošne mature 2020

 

24. avgust 2020 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2020 - Matematika

26. avgust 2020 – 29. avgust 2020; 31. avgust 2020*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020 (Ustni izpiti mature)

17. september 2020 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2019/2020

Predmaturitetni preizkus 2020

14. marec 2020  - Predmaturitetni preizkus iz matematike

Spomladanski rok splošne mature 2020

15. november 2019
Rok za oddajo predprijave

31. marec 2020 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

15. april 2020
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

18. maj 2020
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

20. maj 2020
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

26. maj 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

30. maj 2020 - Angleščina

1. junij 2020- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

3. junij 2020 - Biologija

5. junij 2020 - Biotehnologija

6. junij 2020 - Matematika

9. junij 2020 - Nemščina

10. junij 2020 - Zgodovina

17. junij 2020 - Kemija

Od 15. junija do vključno 23. junija 2020 (Ustni izpiti mature) 

13. julij 2020 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 13. julija do 15. julija 2020*
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

*Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije.

16. 7. 2020

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

Jesenski rok splošne mature 2020
 

14. julij 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2020 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 
 

24. avgust 2020
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2020  - Matematika

26. avgust do 29. avgust 2020; 31.avgust 2020* 24. avgust – 3. september 2020 (Ustni izpiti mature)
(Tuji jeziki in izbirni predmeti)
* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 17. september 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

Od 17. septembra do 19. septembra 2020
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

21. 9. 2020

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/).

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

Zaključni izpit

 

OKVIRNI KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV

V ŠOLSKEM LETU 2019/20

 

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

ponedeljek

10. februar 2020

slovenščina – pisni del izpita

torek

11. februar 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

12. februar 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

14. februar 2020

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

ponedeljek

8. junij 2020

slovenščina – pisni del izpita

torek

9. junij 2020

zagovor zaključnega dela

sreda

10. junij 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

11. junij 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

12. junij 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

17. junij 2020

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

torek

26. avgust 2020

slovenščina – pisni del izpita

sreda

27. avgust 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

28. avgust 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

29. avgust 2020

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

ponedeljek

31. avgust 2020

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval