Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del, referat – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK SM
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023/2024

 

Spomladanski rok splošne mature 2024

5. marec 2024 - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP 1)

7. maj 2024 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

29. maj 2024 - Slovenščina (izpitna pola 2)

31. maj 2024 - Biologija

1. junij 2024 - Angleščina

4. junij 2024 - Biotehnologija

7. junij 2024 - Zgodovina

8. junij 2024 - Matematika

10. junij 2024 - Nemščina

14. junij 2024 - Kemija

Od 10. do vključno 21. junija 2024 (Ustni izpiti mature)

11. julij 2024 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

Jesenski rok splošne mature 2024

23. avgust 2024 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2024 - Matematika

24. avgust 2024, 27. avgust 2024–30. avgust 2024*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 23. avgusta do vključno 4. septembra 2024 (Ustni izpiti mature)

17. september 2024 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023/2024

Predmaturitetni preizkus 2024

5. marec 2024  - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP1)

 

Spomladanski rok splošne mature 2024

15. november 2023
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2024 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

18. april 2024
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

7. maj 2024- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

14. maj 2024
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

19. maj 2024
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

25. maj 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

29. maj 2024 - Slovenščina (izpitna pola 2)

31. maj 2024 - Biologija

1. junij 2024 - Angleščina

4. junij 2024 - Biotehnologija

7. junij 2024 - Zgodovina

8. junij 2024 - Matematika

10. junij 2024 - Nemščina

14. junij 2024 - Kemija

Od 10. do vključno 21. junija 2024 (Ustni izpiti mature)

11. julij 2024 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno

 

Jesenski rok splošne mature 2024

12. julij 2024
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

13. avgust 2024 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2024
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 

23. avgust 2024
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2024  - Matematika

24. avgust 2024, 27.avgust 2024 do 30. avgust 2024(Tuji jeziki in izbirni predmeti)

23. avgust – 4. september 2024 (Ustni izpiti mature)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 17. september 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo*
*OPOMBA: Dokončni datumi e-vpogledov bodo objavljeni naknadno.

Zadnji rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
*OPOMBA: Dokončni datumi e-ugovorov bodo objavljeni naknadno.

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra  (https://www.ric.si/poklicna-matura/splosne-informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje  (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2023/programi/index.htm).  

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2023

3. december 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

22. januar 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

28. januar 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

1. februar 2024

Slovenščina – pisni izpit

2. februar 2024

Drugi predmet (hortikultura, kmetijstvo, naravovarstvo) – pisni izpit

5. februar 2024
Matematika, angleščina – pisni izpit

Od 6. februarja do 16. februarja 2024
Ustni izpiti in četrti predmet

5. marec 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. marec 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2024

15. november 2023
Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

30. marec 2024
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

19. maj 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

25. maj 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

29. maj 2024
Slovenščina – pisni izpit

1. junij 2024
Angleščina – pisni izpit

6. junij 2024
Drugi predmet (hortikultura, kmetijstvo, naravovarstvo) – pisni izpit

8. junij 2024

Matematika – pisni izpit

 

Od 10. do 21. junija 2024
Ustni izpiti in četrti predmet

4. julij 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

7. julij 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2024

5. julij 2024
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

13. avgust 2024
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

19. avgust 2024
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

23. avgust 2024
Slovenščina – pisni izpit

26. avgust 2024
Matematika – pisni izpit

27. avgust 2024
Angleščina – pisni izpit

29. avgust 2024
Drugi predmet (hortikultura, kmetijstvo, naravovarstvo) – pisni izpit

Od 23. avgusta do 4. septembra 2024
Ustni izpiti in četrti predmet

10. september 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

13. september 2024
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

Zaključni izpit

ZIMSKI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

PONEDELJEK

12. 2. 2024

slovenščina – pisni del izpita

SREDA -ČETRTEK

14. 2. – 15. 2. 2024

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

TOREK

20. 2. 2024

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

TOREK

4. 6. 2024

slovenščina – pisni del izpita

ČETRTEK -ČETRTEK

6. 6. – 13. 6. 2024

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

TOREK

18. 6. 2024

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI ROK

DAN

DATUM

AKTIVNOST

SREDA

21. 8. 2024

slovenščina – pisni del izpita

PETEK -TOREK

23. 8. – 27. 8. 2024

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

ČETRTEK

29. 8. 2024

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval