Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del, referat – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2020/2021

 

Spomladanski rok splošne mature 2021

2. marec 2021 - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP 1)

4. maj 2021- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

29. maj 2021 - Angleščina

31. maj 2021 - Slovenščina (izpitna pola 2)

2. junij 2021 - Biologija

4. junij 2021 - Biotehnologija

5. junij 2021 - Matematika

8. junij 2021 - Nemščina

9. junij 2021 - Zgodovina

16. junij 2021 - Kemija

Od 14. do vključno 23. junija 2021 (Ustni izpiti mature)

12. julij 2021 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

Jesenski rok splošne mature 2021

 

24. avgust 2021 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2021 - Matematika

26. avgust 2021–28. avgust 2021; 30.avgust–31. avgust 2021*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2021 (Ustni izpiti mature)

16. september 2021 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2020/2021

Predmaturitetni preizkus 2021

2. marec 2021  - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP1)

Spomladanski rok splošne mature 2021

15. november 2020
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2021 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

15. april 2021
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

4. maj 2021- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

17. maj 2021
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

19. maj 2021
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

25. maj 2021
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

29. maj 2021 - Angleščina

31. maj 2021 - Slovenščina (izpitna pola 2)

2. junij 2021 - Biologija

4. junij 2021 - Biotehnologija

5. junij 2021 - Matematika

8. junij 2021 - Nemščina

9. junij 2021 - Zgodovina

16. junij 2021 - Kemija

Od 14. do vključno 23. junija 2021 (Ustni izpiti mature)

12. julij 2021 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 12. julija do 12. julija 2021*
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

*Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije.

16. 7. 2021

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Jesenski rok splošne mature 2021
 

13. julij 2021
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2021 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2021
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 
 

24. avgust 2021
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2021  - Matematika

26. avgust do 28. avgust 2021; 30.avgust 2021 do 31. avgust 2021* 24. avgust – 3. september 2021 (Ustni izpiti mature)
(Tuji jeziki in izbirni predmeti)
* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 16. september 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

Od 16. septembra do 18. septembra 2021
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

20. 9. 2021

Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/).

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

Zaključni izpit

 

OKVIRNI KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

četrtek

4. februar 2021

slovenščina – pisni del izpita

petek

5. februar 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

torek

9. februar 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

10. februar 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

3. marec 2021

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

ponedeljek

7. junij 2021

slovenščina – pisni del izpita

torek

8. junij 2021

zagovor zaključnega dela

sreda

9. junij 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

10. junij 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

11. junij 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

ponedeljek

14. junij 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

16. junij 2021

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

torek

24. avgust 2021

slovenščina – pisni del izpita

sreda

25. avgust 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

26. avgust 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

27. avgust 2021

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

torek

31. avgust 2021

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval