Kmetijsko-podjetniški tehnik

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 za 1. letnik   

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612718763

ROKUS-KLETT

22,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2014

9789610205166

DZS

17,90

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja

9780194770248

MKT

35,90

 

 

 

Skupaj:

76,30

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  1, učbenik

9788634142068

DZS

 

BIO

M. J. Toman, K. Sernec, V. Kopčavar: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učbenik

9789610202288

DZS

3,00

ZGO

M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik

9789610202509

DZS

3,00

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

SM

B. Zdovc: OSKRBA ŽIVALI, učbenik

9789616882231

HART ZALOŽBA

7,00

 

 

 

Skupaj:

15,00

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 za 2. letnik

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami oz. imate od lani

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina, M. Bavdek, M. Poznanovič: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612719333

ROKUS-KLETT

22,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2015

9789610206521

DZS

17,90

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja  (imate od lani)

9780194770248

MKT

 

 

 

 

Skupaj:

40,40

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

J. J. Kenda et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  2, učbenik

9789610200857

DZS

 

MAT

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik

9789616357296

MODRIJAN

 

BIO

N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 2, Zgradba in delovanje organizmov, učbenik

9783708606408

MOHORJEVA

8,00

ZGO

S. Berzelak: ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik

9789616183574

MODRIJAN

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

 

 

 

Skupaj:

10,00

 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 za 3. letnik   

 

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek, 2 dela

9789612920289

ROKUS-KLETT

22,50

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja

9780194529150

MKT

35,90

 

 

 

Skupaj:

58,40

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo, učbenik

9783850138550

MOHORJEVA

 

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  3, učbenik

9789610201762

DZS

2,00

MAT

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik

9789617070293

MODRIJAN

 

SM

A. Goršin: OSNOVE GOZDARSTVA, učbenik (izbirni modul)

9789619285558

GRAFENAUER ZALOŽBA

3,00

 

 

 

Skupaj:

5,00

 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022 za 4. letnik   

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami oz. imate od lani

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del poklicne mature iz slovenščine

9789612719609

ROKUS-KLETT

15,50

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja  (imate od lani)

9780194529150

MKT

 

 

 

 

Skupaj:

15,50

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  4, učbenik

9789610202301

DZS

2,00

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik

9789612092818

ROKUS-KLETT

 

MAT

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik

9789616357968

MODRIJAN

 

 

 

 

Skupaj:

2,00