Info točka evropskega parlamenta in EU

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

 

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta  dijakom ponuja, da spoznajo poglavitna dejstva o EU, še posebej o evropski parlamentarni demokraciji in vrednotah evropskega državljanstva ter se ozavestijo o možnostih, ki jih mladim ponuja Evropska unija. Eden glavnih ciljev je usposabljanje za aktivno državljanstvo. V program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, se je vključila tudi naša šola.

Simbol partnerstva med Evropskim parlamentom in sodelujočimi srednjimi šolami je naziv »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta«, ki ga Evropski parlament podelil šolam in dijaškim domovom, ki izpolnijo naslednje pogoje:

 • šola ali dijaški dom zadolži vsaj enega učitelja, vzgojitelja ali strokovnega sodelavca (mentor ambasador), ki se udeleži dveh usposabljanj in je odgovoren za izvedbo programa na šoli ali v dijaškem domu;
 • pri izvedbi programa aktivno sodelujejo dijaki, izmed katerih bodo najbolj prizadevni pridobili naziv dijak ambasador;
 • učitelj, vzgojitelj ali strokovni sodelavec z dijaki predela vsaj tri module iz predloženega gradiva;
 • šola ali dijaški dom na spletu in/ali v svojih prostorih vzpostavi informacijsko točko o EU in Evropskem parlamentu;
 • šola ali dijaški dom priredi poseben dogodek ob dnevu Evrope.

 

Šole ambasadorke in njihovi dijaki, ki bodo v programu aktivno sodelovali, bodo deležni nekaterih ugodnosti, kot so sodelovanje dijakov na dogodkih informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in udeležba dijakov, ki so se pri izvajanju programa najbolj izkazali na simulaciji Evropskega parlamenta (Evrošola) v Strasbourgu.

Vabimo vas, da si na spodnjih povezavah ogledate podatke o Evropskem parlamentu in ostalih institucijah Evropske unije. Prav tako se o Evropskem parlamentu in EU lahko informirate s pomočjo plakatov na šolskih hodnikih in v knjižnici Kmetijske šole grm in biotehniške gimnazije, kjer na info točki najdete najrazličnejša gradiva o EU (zloženke, zemljevide, kvize, …).

 

1. Evropska unija

2. Institucije Evropske unije

Evropski parlament

Svet Evropske unije (Svet ministrov)

Evropski svet

Evropska komisija

Ostale institucije in organi EU: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sl

Simboli Evropske unije

 

Nekatere aktivnosti na šoli v povezavi z EU

 • Ozaveščanje in izobraževanje mladih o EU (predelajo vsaj 3 od 6. modulov)
 • Dijaki skrbijo za info točke, izdelujejo plakate
 • Obveščajo sovrstnike: predstavitve EU v drugih razredih, kvizi o EU
 • Dijakom udeleženec študijske izmenjave Erasmus+ predstavi svojo izkušnjo

 • Degustacija tradicionalnih sladic držav članic EU

 • Obisk evropskega poslanca Franca Bogoviča