HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU ZIMSKEGA IZPITNEGA ROKA POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

HIŠNI IN IZPITNI RED V ČASU ZIMSKEGA IZPITNEGA ROKA POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

V času izpitov zimskega roka poklicne mature in zaključnega izpita, v skladu z Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 603-1/2021/6 z dne 22. 1. 2021, Priporočili in dodatnimi pojasnili za izvedbo poklicne mature v zimskem izpitnem roku Centra za poklicno izobraževanje RS (CPI) in Državnega izpitnega centra ter Priporočili za izvedbo zimskega roka zaključnega izpita 2020 CPI ter Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za obdobji priprave na maturo in izvajanje mature v letu 2021, velja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji naslednji Hišni in izpitni red:

PISNI IZPITI:

VSTOP V ŠOLO:

- Za vstop kandidatov v šolo se uporablja vhod pri učilnici PL2. Vstop v šolo in v izpitni prostor (učilnico) je možen od 8.30 ure dalje. (Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 uri.)

-  Kandidati vstopajo in izstopajo v šolo posamično, z zaščitno masko.

- Kandidati bodo predhodno, po elektronski pošti, obveščeni o vhodu, ustrezni učilnici za garderobo in izpitnem prostoru.

 

GIBANJE DO IZPITNEGA PROSTORA:

-  V prostorih šole kandidati ohranjajo 2-metrsko medsebojno razdaljo.

- Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) in ročnih ur v izpitni prostor je v skladu z maturitetnimi pravili prepovedan. Dijaki jih pustijo v za to namenjeni učilnici (garderoba).

- V vsakem izpitnem prostoru (učilnici) je miza, na katero kandidati odložijo osebne stvari (dodatna oblačila).

 

IZPITNI PROSTOR:

- Kandidati v učilnici zasedejo prostor, določen s sedežnim redom.

- V izpitnem prostoru kandidati in zaposleni nosijo zaščitne maske.

- Kandidati imajo lahko na mizi zgolj dovoljene pripomočke (navedeni so na naslovnici vsake izpitne pole), osebni dokument in vodo v prozorni embalaži.

- Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj brez dotika dokument preveri. Po potrebi kandidat za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.

 - Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu in z minimalnim prijemanjem razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vso gradivo.

- Po zaključku izpita kandidati položijo izpitno gradivo na rob mize, ki ga z razkuženimi rokami in zaščitno masko na obrazu pobere nadzorni učitelj.

 

PREMOR:

- Med odmori/premori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole prezračijo izpitne prostore. Kandidati lahko zaradi prepiha v tem času uporabijo dodatna oblačila, ki so jih odložili na mizo v izpitnem prostoru.

- V času premora kandidati ostanejo v izpitnem prostoru, lahko se v prostoru gibljejo, vendar ohranjajo medsebojno razdaljo. Dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore.

- Kandidati posamično zapuščajo izpitni prostor.

 

USTNI IZPITI:

- Vsak kandidat prejme individualni razpored ustnih izpitov po elektronski pošti (naveden je datum, ura in prostor ustnega izpita).

-  Kandidat lahko vstopi v šolo 15 minut pred predpisanim terminom njegovega ustnega izpita.

- Pred izpitnim prostorom (učilnico) kandidati počakajo na hodniku. Šele na povabilo predsednika ŠIK vstopijo v izpitni prostor.

- Kandidat brez dotikanja izbere/nakaže na izpitni listek. Izpraševalec z razkuženimi rokami preda kandidatu izbrani izpitni listek z vprašanji. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.

- Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15-minutne priprave. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

- Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut. Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja iz izpitnega listka.

- Pri četrti enoti poklicne mature oz. drugi enoti zaključnega izpita kandidati, ki bodo na zagovoru pri predstavitvi uporabljali PPT predstavitev oz. drugo predstavitev v elektronski obliki, le-to najkasneje en dan pred ustnim zagovorom pošljejo na elektronski naslov mentorja ali prinesejo na USB-ključku mentorju.

 

Novo mesto, 29. januar 2021.

Ravnateljica: Vida Hlebec, prof.