Božič je lepši s tabo - »Weihnachten ist schöner mit dir«

Dijaki biotehniške gimnazije so v zadnjem tednu novembra na pobudo Goethe-Instituta Ljubljana sodelovali v vseslovenskem projektu »Božič je lepši s tabo« (»Weihnachten ist schöner mit dir«).

Pri pouku nemščine kot drugega tujega jezika so izdelovali božične voščilnice in oblikovali božične želje v nemškem jeziku.  

Nastalo je okrog 100 lično izdelanih voščilnic, ki so jih poslali strokovni sodelavki za pedagoške programe mag. Katji Bradač, da jih bo kot koordinatorica projekta posredovala v Nemčijo, in sicer stanovalcem doma »Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Findorff« v Bremen.

Učenci so v oblikovanje božičnih voščilnic vložili veliko mero ustvarjalnosti in se naučili oblikovati božične želje v nemščini, ki bodo razveselile stanovalce centra.

Jožica Cerovšek in Nataša Sovič Kirm