ALI VESTE? (OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV)

»Ali veste, da v Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3% vseh svetovnih jezikov? »

»Ali veste, da je zaradi pritoka migrantov in beguncev Evropa postala v glavnem raznojezična? Samo v Londonu ljudje govorijo kakšnih 300 jezikov (arabščino, turščino, kurdščino, berberščino, hindujščino, punjabi …)«.

26. septembra na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto  praznujemo Evropski dan jezikov. Namen tega dneva je zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati. Dijaki 1.a in 1. b razreda biotehniške gimnazije so ob evropskem dnevu jezikov poiskali zanimiva dejstva o jezikih in jih zapisali na plakate.  Več o jezikih si lahko preberete na spletnem naslovu https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx.