Življenje dijakov

Šola je regijskega in tudi medregijskega pomena. Tako približno 1/6 dijakov biva v dijaškem domu, kjer imajo vso potrebno oskrbo. Ostali dijaki so vozači. Vsi dijaki imajo tudi možnost prehrane na šoli.   

Pouk poteka v glavnem v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 in se zaključi ob 13.30. Dodatni pouk, del vaj pri biologiji, kemiji, računalništvu, laboratorijskih vajah, del izbirnih vsebin in del vaj pri praktičnem pouku poteka tudi v popoldanskem času.
 
Urnik je v tudi v tem šolskem letu prilagojen vegetaciji v kmetijstvu in organizaciji strnjene izvedbe strokovnih modulov, projektnega dela pri biotehnologiji in laboratorijskih vajah. To pomeni, da se urnik tekom leta večkrat spreminja.
 
Praktični pouk se izvaja praviloma v dopoldanskem času. Del praktičnega pouka, ki je vezan na naravo dela, se izvaja tudi popoldne. Prav tako se lahko izvaja v popoldanskem času praktični pouk, zlasti za dijake, ki bivajo v dijaškem domu. Dela, ki so vezana na vegetacijo, se izvajajo tudi med počitnicami. Med počitnicami se izvaja tudi del praktičnega usposabljanja z delom. Živinorejski del se izvaja v času dežurstva v hlevu (v okviru letnega tedenskega dežurstva). Organiziran je tako, da traja od ponedeljka zjutraj, zaključi pa se v petek zjutraj. Praktični pouk poteka v času molže in oskrbe živali (zjutraj od 5. do 7. ure in popoldne od 16. do 19. ure).