ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Spoštovani dijaki, starši in skrbniki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo.

Na podlagi okrožnice so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,28 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Šola razpolaga s podatki za dijake, ki ste že prijavljeni na šolsko malico. V kolikor se na topli obrok prijavi dijak, ki sicer ni prijavljen na malico, mora predložiti dokazilo o upravičenosti (fotokopijo odločbe).

Dijaki se na topli obrok prijavite preko šole na el. naslov martina.kralj2@gmail.com  Šola bo zbrane podatke o prijavah posredovala občinam. Občine bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravljanje in distribucijo toplega obroka. S prijavo privolite, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzem toplega obroka.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica: Vida Hlebec, prof.