|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Koledar dogodkov
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
ERASMUS
PRIJATELJI - POVEZAVE

MENTORJI.SI
AGRA - kmetijsko-živilski sejem
www.facebook.com/grmnm

Nahajate se tukaj

  Načrt vpisa za šolsko leto 2018/2019

  Za šolsko leto 2018/2019 bo šola organizirala seznanjanje učencev osnovnih šol, njihovih staršev in šolskih svetovalnih delavcev z možnostmi izobraževanja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji. Seznanila jih bo z izobraževalnimi programi in jim predstavila tudi poklice, ki jih ponuja naš center, za katere izobražuje, zaposlitvene možnosti ter možnosti nadaljnjega izobraževanja.
   
  Dijakom zaključnih letnikov, kot tudi drugim, bomo predstavili višješolske izobraževalne programe: upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem ter naravovarstvo ter visokošolski študijski program: upravljanje podeželja. Predstavili jim bomo tudi vse ostale možnosti za nadaljnje izobraževanje. Posebno pozornost bomo usmerili na odrasle, ki potrebujejo za svoje delo vedno nova znanja.
   
  Šola bo izvedla oziroma organizirala:
  - Dan odprtih vrat v mesecu septembru z različnimi razstavami in delavnicami, na katerega bo povabila vse osnovne šole z območja, s katerega prihajajo učenci v šolo.
  Informirala javnost o izobraževanju z zloženkami o šoli in se predstavila na različnih sejmih v Novem mestu, Gornji Radgoni, Ljubljani, Kranju, Celju, Ptuju, Ljubljani ipd.
  - Predstavljala bo svojo dejavnost na različnih prireditvah, seminarjih in izobraževanjih, ki jih bo tudi sama organizirala.
  - Strokovni delavci šole bodo predstavljali šolo, programe ter dejavnosti šole tudi na osnovnih šolah. Predstavitve bodo za učence, njihove starše in svetovalne delavce.
  - Svojo dejavnost in cilje bo predstavljala na televiziji, radiu, spletnih straneh in v različnih časopisih. Informativni dan za učence osmih oz. devetih razredov osnovnih šol in njihove starše ter za dijake zaključnih letnikov in za odrasle bo v mesecu februarju (9.–10. februar 2018).
  - Dodatna ponudba za vse OŠ in vrtce, s katero bo šola predstavila svoje dejavnosti in programe, zajema naravoslovne, športne in tehnične dneve, tečaj jahanja, različne učne poti in delavnice ter predstavitve šole in programov.
  - Sodelovali bomo na skupnih promocijah biotehniških šol. 
     
  Predlog razpisa Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije za vpis v šolsko leto 2018/2019
   

  PROGRAM NAZIV POKLICNE/STROKOVNE IZOBRAZBE IZBIRNI MODULI ŠTEVILO VPISNIH MEST PREDVIDEN VPIS V 1. LETNIK ZA NASLEDNJA TRI ŠOLSKA LETA
  Pomočnik v biotehniki in oskrbi Pomočnik v biotehniki in oskrbi Čiščenje in urejanje prostorov, Mehanizacija v biotehniki, Temelji živilstva in prehrane, Kuhanje in strežba, Oskrba živali
  Osnove rastlinske pridelave, Priprava živil živalskega izvora, Priprava živil rastlinskega izvora, Oblikovanje enostavnih tekstilij, Oskrba na domu, Pomoč pri pripravi obrokov, Pomoč pri strežbi, Temelji pridelave zelenjave, Osnove čebelarstva, Vzdrževalna dela v gozdu, Mesarstvo, Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov, Mlekarstvo, Predelava sadja, zelenjave in oljaric, Priprava hitre hrane, Pridelava in uporaba zelišč, Enostavni izdelki za dekoracijo, Vzdrževanje in higiena delovnih prostorov, Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov
  32 32/32/32
  Gospodar na podeželju Gospodar na podeželju Pridelava krme, Naprava trajnega nasada, Pridelava sadja, Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, Oskrba konj in učenje jahanja,
  Upravljanje kmetijske mehanizacije, Osnove gozdarstva, Pridobivanje bioplina, Biološke čistilne naprave in kompostarne, Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru, Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem
  26 26/26/26
  Vrtnar Vrtnar Pridelava okrasnih rastlin, Urejanje zelenih površin,
  Pridelava zelenjadnic, Drevesničarstvo in trsničarstvo, Grajene sestavine zelenih površin, Vzdrževanje rekreacijskih in športnih  površin
  26 26/26/26
  Cvetličar Cvetličar Poročna floristika, Žalna floristika, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov 26 26/26/26
  Slaščičar Slaščičar *** 26 26/26/26
  Mesar Mesar *** 26 26/26/26
  Kmetijsko-podjetniški tehnik Kmetijsko-podjetniški tehnik Pridelava poljščin, Reja živali, Pridelava in predelava grozdja, Pridelava sadja, Vzdrževanje in urejanje naravne krajine 56 56/56/56
  Naravovarstveni tehnik Naravovarstveni tehnik Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje, Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, Pridobivanje biodizla, Pridobivanje bioplina, Pridobivanje lesne biomase, Vodenje v naravi 28 28/28/28
  Kmetijsko-podjetniški tehnik – PTI Kmetijsko-podjetniški tehnik Upravljanje kmetijske mehanizacije, Turizem na podeželju, Pridelovanje gob in zelišč, Pridobivanje bioplina, Vzdrževanje in urejanje naravne krajine, Biološke čistilne naprave in kompostarne, Ekološko kmetovanje, Kletarstvo, Osnove gozdarstva, Pridelava zelenjadnic 28 28/28/28
  Hortikulturni tehnik – PTI Hortikulturni tehnik Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine, Tehnologija v hortikulturi 28 28/28/28
  IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI
  Strokovna gimnazija/
  Biotehniška gimnazija
    Biotehnologija, Kemija, Biologija, Zgodovina, Angleščina,
  Nemščina
   
  56 56/56/56