Vpis

Vsi, ki se nameravate v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morate izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih oddati prijavo za vpis. Obrazci so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ali v knjigarnah (DZS 1.20).

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, ali pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Vsak izpolni samo ENO prijavnico in jo pošlje na izbrano srednjo šolo najkasneje do 2. aprila 2020.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 8. aprila 2020, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis v programe po šolah. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2020/2021 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala. V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 23. aprila 2020 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Vsi prijavljeni učenci in dijaki boste s strani Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije pisno povabiljeni na vpis, ki bo potekal med 16. in 19. 6. 2020. Potrebna dokumentacija za vpis je spričevalo zaključnega razreda.