Učbeniški sklad

Naši dijaki si lahko tudi za prihodnje šolsko leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
Izposodijo si lahko komplet učbenikov ali posamezne učbenike.
Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Ob koncu šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih.
Naročilnico za izposojo dobite v knjižnici.
 
Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018
·         Tehniška gimnazija
·         SSI (kmetijsko podjetniški tehnik)
·         SSI (naravovarstveni tehnik)
·         PTI (kmetijsko podjetniški tehnik PTI, hortikulturni tehnik PTI)
·         SPI (gospodar na podeželju, vrtnar)
·         SPI (mesar)
·         SPI (slaščičar)
·         SPI (cvetličar)
·         NPI (pomočnik v biotehniki in oskrbi)