TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE 2018

  • SLOVENŠČINA (24. 8. 2018) - PETEK
  • ANGLEŠČINA (25. 8. 2018) - SOBOTA
  • NEMŠČINA (25. 8. 2018) - SOBOTA
  • MATEMATIKA (27. 8. 2018) - PONEDELJEK
  • BIOTEHNOLOGIJA (28. 8. 2018) - TOREK
  • BIOLOGIJA (28. 8. 2018) - TOREK
  • ZGODOVINA (29. 8. 2018) - SREDA
  • KEMIJA (29. 8. 2018) – SREDA
  • ANGLEŠČINA (29. 8. 2018) – SREDA (Samo za kandidata, ki opravlja, poleg angleščine, še izpit iz nemščine.)

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno.

Tajnik ŠMK: Gregor Kastelic, prof.