SUBVENCIONIRAN PREVOZ

Dijake obveščamo, da je na Portalu subvencij potniškega prometa Ministrstva za infrastrukturo objavljen nov obrazec za nakup subvencionirane vozovnice. Na obrazcu ni potreben žig šole, niti mu ni potrebno prilagati potrdila o vpisu. Podatke na prodajnem mestu, ob predložitvi obrazca, pridobijo iz CEUVIZ.

Priporočajo, da vloge oddate elektronsko (s certifikatom ) preko eUprave in kupite subvencionirane vozovnice preko spleta. Na ta način boste bistveno prispevali k odpravi administrativnih ovir in k zmanjšanju čakalnih vrst za pridobitev subvencioniranih vozovnic.

 

Portal subvencij potniškega prometa: https://subvencije.ijpp.si/novica/1240/vloga-za-izdajo-subvencionirane-vozovnice

 

E-uprava; https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html