SKLEP določitvi števila izpitnih rokov za opravljanje popravnih izpitov za dijake zaključnih latnikov za šolsko leto 2019/20